วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

เมืองไชยาจัดงานย้อนรอย อารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเชียน

On April 26, 2017
bbb

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี และนายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเชียน ปีพุทธศักราช 2560 โดยภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2560 ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันสักการะพระบรมธาตุไชยา ทำให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่

โดยภายในงานดังกล่าวได้กำหนดให้มีการแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุไชยา ถวายพระอังสะพระปฏิมา เวียนเทียน การแสดงแสงสีเสียงงานย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเชียน การแสดงหนังตลุงโบราณจากนักร้องชื่อดัง เอกชัย ศรีวิชัย ศิลปินพื้นบ้าน ตลาดย้อนยุค ร้านค้าชุมชนคนไชยา รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ มากมาย

ในขณะ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการ จ.สุราษฏร์ธานี กล่าวว่า ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตั้งแต่ จังหวัดชุมพรลงมามีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาสำคัญ ที่เชื่อมโยงกัน เช่น พระธาตุสวี จ.ชุมพร เลยมาหน่อยเป็นพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฏร์ธานี พระบรมธาตุเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช และวัดเขียวบางแก้ว จ.พัทลุง ถือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายพุทธธรรมสำคัญในระดับอาเชียน

นอกจากนี้ พื้นที่ภาคใต้ตอนบนยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้นักเดินทางได้สัมผัส อาทิ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เกาะพะงัน ซึ่งพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสถึง 16 ครั้ง เมืองไชยา มีมวยไชยาเป็นศิลปะป้องกันตัวที่มีชื่อเสียง แถมยังเป็นเมืองท่าข้ามอันเก่าแก่สะท้อนวิถีชีวิตนับ 100 ปี จ.สุราษฏร์ธานีอีกด้วย

“จริง ๆ แล้ว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย มีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์มากมาย ที่ผมอยากให้คนมารู้จักมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมืองไชยานั้น เป็นเมืองหนึ่งในจำนวน 3 เมือง ที่เกิดผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมด้านศาสนาพรามณ์และศาสนาพุทธเถรวาท มีชื่อเสียงเมื่อครั้งวัฒนธรรมศรีวิชัยเจริญรุงเรืองในราวพุทธศตววรรษที่ 13-17 ที่สำคัญกว่านั้น เมืองไชยา ยังเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของอาณาจักรนครศรีธรรมราช”


You must be logged in to post a comment Login