วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

มิจฉาทิฐิ / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On April 18, 2017
4559p

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม
ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

สงกรานต์ที่ผ่านไปปีนี้ได้ข้อคิดอะไรหลายอย่าง คนไทยที่รักษาจารีตประเพณีอย่างเคร่งครัด ถูกต้องเหมาะสม ไม่ทำอะไรที่พิเรนทร์หรือเสียภาพพจน์ภาพลักษณ์ของจังหวัด ของประเทศ โดยเฉพาะการรดน้ำดำหัวและเล่นน้ำที่วัดสวนแก้วมาแน่นวัด มีโยมมาสรงน้ำอาตมาติดต่อกันหลายวัน มาทำบุญทั้งที่สวนกับเศรษฐกิจไม่ดี แต่คนก็ยังมาทำบุญไม่ได้ลด

มีบางกลุ่มแต่เป็นส่วนน้อยที่เล่นพิเรนทร์ เอาปลาร้า น้ำปัสสาวะไปสาด นี่ต้องเรียกว่า “มิจฉาทิฐิ” อย่างแรง คนที่มิจฉาทิฐิถือว่าเป็นอันตราย พระพุทธเจ้าบอกว่า มิจฉาทิฐิเป็นศัตรูที่ร้ายกาจของชีวิตมนุษย์เลย ใครจะทำร้ายเราได้มากเท่ากับมิจฉาทิฐิไม่มี

ดูสิมันทำร้าย มันไปหาน้ำอัปรีย์อะไรมาสาดมารด เห็นผิดเป็นชอบ เห็นชั่วเป็นดี เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นน้ำปัสสาวะ น้ำมันเครื่อง น้ำปลาร้าที่เขาเอาไว้กินไว้แกงไว้ใช้ ดันเอามาสาดใส่กัน ดีที่ตำรวจจับติดคุก 15 วัน พร้อมปรับด้วย ถ้าทำลายขนบธรรมเนียมประเพณี มันก็เหมือนทำลายชีวิตอันดีงามของคนเหมือนกัน เพราะคนเราต้องมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี คนเล่นอัปรีย์แบบนี้ก็ควรได้รับโทษ อายุก็ไม่ใช่น้อยเลย อายุ 30 ปีก็มี 20 ปี 17-18 ปีก็มี จะบอกว่าสิ้นคิด ขาดวิจารณญาณ ไม่มีโยมิโสมนะสิการที่ดี ต้องถือว่าแย่เกินไป จึงจำเป็นที่จะต้องจัดการบ้าง ไม่งั้นเราก็จะได้คนเลวประดับชาติบ้านเมืองให้เสียหายเรื่อยๆ มันไม่ถูกไม่ควร รัฐบาลไม่ให้นั่งท้ายรถกระบะก็เพราะเล่นแผลงๆ เล่นพิเรนทร์อย่างนี้

ก็หวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่ คนไทยเราคงเลิกดื้อ ตอนนี้เห็นว่าตายเจ็บส่วนใหญ่ก็เป็นอุบัติเหตุเหมือนเดิม ไม่สมกับคำว่า “สงกรานต์” ที่แปลว่า “ก้าวหน้า” ก้าวไปพร้อมกับสิ่งที่ดี แต่นี่ก้าวลงอเวจีชัดๆ เพราะฉะนั้นที่รัฐบาลพยายามรณรงค์มา ก็ยังตายกันเยอะ แม้จะลดลงหน่อย ไม่เพิ่มขึ้น ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ

ที่ยังร้ายกาจที่สุด น้ำเมา เหล้า ยา ตัวผลาญสติปัญญาของมนุษย์ คนที่ดื่มน้ำเมาก็เหมือนน้ำผลาญสติ ไม่ได้สติคำตักเตือนว่า “เมาไม่ขับ” จับยึดรถอะไรก็ไม่เกรงกลัวเลย แสดงให้เห็นว่าดื้อด้าน ไม่รับฟัง ไม่รับรู้ จะอยู่กันแบบเมาๆอย่างนี้ แล้วก็มาโอดครวญว่าไม่น่าจะเล่นกันรุนแรง ไม่น่าจะทำกันขนาดนี้

ก็หวังว่า ต่อไปนี้เราจะพัฒนากฎหมาย ถ้าไม่เอากฎหมายก็ต้องเอาศีลธรรม ถ้าไม่เอาศีลธรรมก็ต้องเอากฎหมายมากระหน่ำกันหน่อย อย่าปล่อยให้เลยตามเลย คนเรามันเคยตัว ย่ามใจ คึกคะนอง ไม่ดูเหตุผล จารีตประเพณีที่เขาทำกันมา ยังไงก็ขอให้ปีหน้าฟ้าใหม่ทำกันจริงจัง จัดเต็มเพื่อให้เรื่องนี้ลดลง เพราะเรายังติดอันดับโลก โดยเฉพาะตายเพราะอุบัติเหตุทางถนน จะปล่อยให้ติดอันดับโลกไม่ได้ ก็หวังว่าจะดีขึ้นนะ

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login