วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

IRM เผย 9 เดือนตลาดบริหารทรัพย์สินเติบโตดี

On November 8, 2016
Thanan-ek

นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM)  เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจหลายประเภทได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ แต่สำหรับธุรกิจบริหารทรัพย์สินในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากความจำเป็นของผู้บริโภคที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม ยังคงต้องการใช้บริการด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด บริการด้านบัญชี การจดทะเบียนนิติกรรมรวมทั้งบริการอื่น ๆ ที่ยังคงต้องดำเนินการทุกเดือน แม้ว่าภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะชะลอตัวก็ตาม แต่ในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมาผลประกอบการของ IRM อยู่ในระดับที่ดีมาก เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 50% ทั้งนี้เพราะการเข้าไปบริหารหลังการขายให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขาย และต้องการนักบริหารสินทรัพย์ที่เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ รวมทั้งภาพลักษณ์ดี เข้าไปทำงานบริการผู้อยู่อาศัย โดยเฉพาะโครงการระดับตั้งแต่ระดับ B ขึ้นไปจนถึงโครงการระดับไฮเอนด์ ที่เน้นบริการที่มุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

นอกจากนี้แล้วยังมีโครงการเก่าและโครงการที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ประมาณ 3-5 ปี ซึ่งมีอยู่จำนวนมากทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ซึ่งโครงการเหล่านี้ต้องการเปลี่ยนบริษัทบริหารทรัพย์สิน เนื่องจากผู้ให้บริการเดิมไม่สามารถทำงานได้ตอบโจทย์ของการอยู่อาศัย IRM จึงถูกเลือกเข้าไปทำหน้าที่ดังกล่าว เชื่อว่าในตลาดยังมีโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรจำนวนมาก ที่ต้องการนักบริหารทรัพย์สินที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานบริการหลังการขาย

นายธนันทร์เอกเปิดเผยเพิ่มเติมถึงผลประกอบการในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาว่า จากความจำเป็นด้านบริหารหลังการขายในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ IRM มีทั้งอาคารชุดและบ้านจัดสรรทั่วประเทศเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากสถิติการเพิ่มขึ้นของผลประกอบการในทำเลกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 20 โครงการ ภาคเหนือเพิ่มขึ้น 12 โครงการ ภาคอีสานจำนวน 10 โครงการ สำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี เพราะได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและสร้างความพึงพอใจสูงสุด จึงทำให้การบริการด้านต่าง ๆ ออกมามีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะการบริการแบบครบวงจรที่สามารถทำให้ลูกค้าประหยัดงบประมาณ รวมทั้งการบริหารงานที่ช่วยให้นิติบุคคลมีรายได้เพิ่มขึ้น ฯลฯ ทั้งนี้ IRM มีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินทั้งในอาคารชุดและบ้านจัดสรรมากว่า 23 ปี ทั้งการจัดประชุมใหญ่และจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรร  สามารถดูรายละเอียดได้ที่www.irm.co.th


You must be logged in to post a comment Login