วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564
ข่าวด่วน
  • add friends

‘เขมร’โกยเงินท่องเที่ยว

On November 2, 2016

กัมพูชาเพิ่มมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยปรับกฎวีซ่าให้ชาวต่างชาติอยู่ในประเทศได้นานขึ้น และผลิตบุคลากรออกมารองรับงานบริการเพิ่มเติม ตั้งเป้าเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติในอีก 4 ปีข้างหน้า อย่างน้อยปีละ 7.5 ล้านคน

เขมรใช้กฎวีซ่าใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว เมื่อ 1 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีระยะเวลาให้เลือก 2 กรณี คือ 2 ปี และ 3 ปี เพิ่มขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้เพียงเดือนเดียว

นอกจากนั้น กฎวีซ่าใหม่ยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้า-ออกกัมพูชาได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลาวีซ่าที่เลือก

มาตรการนี้เป็นหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งเขมรตั้งเป้าเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้อย่างน้อย 7.5 ล้านคน ในปี 2020 หรืออีก 4 ปีข้างหน้า เพิ่มขึ้นจาก 4.77 ล้านคน ในปีที่แล้ว

สำหรับนักท่องเที่ยวเป้าหมายอันดับ 1 ของกัมพูชา ได้แก่ ชาวจีน คาดว่าจะเพิ่มจาก 700,000 คน ในปีที่แล้ว เป็น 2 ล้าน ในปี 2020 ขณะเป้าหมายอันดับ 2 คือชาวญี่ปุ่น โดยตั้งเป้าไว้ 300,000 คน ภายในปีดังกล่าว

อีกมาตรการหนึ่ง คือการเร่งผลิตบุคลากรให้เพียงพอต่อการขยายตัวของนักท่องเที่ยว

ปัจจุบัน กัมพูชาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านธุรกิจท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยมีผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมนี้เพียง 620,000 คน ขณะความต้องการอยู่ที่ 800,000-1 ล้านคน ทำให้ต้องผลิตบุคลากรเพิ่มอีกอย่างน้อย 200,000 คน

เพื่อแก้ปัญหานี้ เขมรได้เปิดศูนย์ผลิตบุคลากรเพิ่มอีก 12 แห่ง โดยสอนการให้บริการส่วนที่เป็นหัวใจหลักครบทุกประเภท เช่น การโรงแรม บริการขนส่งเดินทาง และมัคคุเทศก์ เป็นต้น

ในส่วนของมัคคุเทศก์ที่มีความชำนาญเป็นมืออาชีพ ต้องมีอย่างน้อย 8,000 คน โดยเฉพาะมัคคุเทศก์พูดภาษาจีนได้ เป็นส่วนหนึ่งที่ขาดแคลนหนัก

สำหรับยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนกัมพูชาช่วง 9 เดือนของปีนี้ นับถึงเดือนกันยายน มีประมาณ 3.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 5% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมีเที่ยวบินสายตรงเพิ่มขึ้น ขณะเป้าที่ตั้งไว้ในปีนี้อยู่ที่ 5 ล้านคน

กัมพูชาระบุว่า ประเทศไทยเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่ง ที่ทำให้กัมพูชาหันมาเพิ่มน้ำหนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยเห็นว่าเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้สำคัญภาคส่วนหนึ่งของประเทศ

หากดึงนักท่องเที่ยวได้ตามเป้าในปี 2020 กัมพูชาคาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (175,000 ล้านบาท) และสร้างงานได้ประมาณ 1 ล้านตำแหน่ง 


You must be logged in to post a comment Login