วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

70ภาพ70คำสอนตลอด70ปีที่ทรงครองราชย์

On October 27, 2016
Cover

“ผมเคยเข้าเฝ้าฯ กราบพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ผมอายุ ๖๐ปี เป็นวัยที่ต้องเกษียณ พระองค์รับสั่งว่า แล้วฉันล่ะ วันนั้นผมอายุ 60 ปี แต่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒พรรษานับตั้งแต่วันนั้นผมไม่กล้าเอ่ยถึงคำว่าเกษียณอีกเลย ผมจึงเปลี่ยนเป็นขอพระราชทานพรในวันคล้ายวันเกิดแทนพระองค์ทรงมักจะให้พรในทำนองว่า ขอให้แข็งแรงนะ ขอให้มีพละกำลังกายที่แข็งแรงเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ หรือ ขอให้มีความสุขในการทำประโยชน์เพื่อคนอื่น คำพระราชทานมักจบลงด้วยงานหรือการทำเพื่อคนอื่นแต่ในปีนี้ผมเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลพระองค์ว่าอายุครบ 72 ปี พระองค์ทรงนิ่งไปสักพักหนึ่ง แล้วทรงยกพระหัตถ์มาจับบ่าผมเขย่าแล้วรับสั่งว่า สุเมธ งานยังไม่เสร็จ….สุเมธ งานยังไม่เสร็จ พระองค์ทรงห่วงเรื่องงานอย่างแท้จริง”

ข้อความข้างต้นเป็นข้อความที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเคยกล่าวในการปาฐกถาในงานโครงการจัดกิจกรรมและสัมมนาผู้สูงอายุร่วมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่๒๒เมษายน ๒๕๕๕และได้นำมาบอกเล่าให้ฟังอีกครั้งผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจสานต่อที่พ่อทำ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้คนที่ได้ชมคลิปหรืออ่านข้อความน้ำตาไหลออกมาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงห่วงงานและห่วงพสกนิกรอยู่ทุกขณะ นี่คงจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนไทยรักและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิดลอุลยเดชหมดหัวใจ

เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ นับเป็นคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิดลอุลยเดชโดยได้รวมกลุ่มคนในวงการสื่อสารมวลชน โฆษณาและวิชาชีพสาขาต่างๆ เพื่อรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ อาทิ พระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และแนวคิดการทรงงาน แล้วนำเสนอในสื่อที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและความถนัดของแต่ละเครือข่าย เพื่อให้คนไทยได้ซึมซับและเกิดแรงบันดาลใจในการนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิต การทำงาน รวมทั้งยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ให้คงอยู่ต่อไป

หลังจากที่เผยแพร่คลิปของ ดร.สุเมธ ไปแล้ว เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ ก็ได้เปิดตัวกิจกรรมใหม่ที่นับว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้ามาชมเพจจนเกิดการส่งต่อในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก นั่นคือการจัดทำ 70 ภาพ 70 คำสอน ตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ โดยคัดเลือก 70 พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในวาระต่างๆ ประกอบพระบรมสาทิสลักษณ์ที่บรรจงวาดด้วยความจงรักภักดีโดย 10 ศิลปินร่วมสมัย ได้แก่ ม.ล.จิราธรจิรประวัติ เกริกบุระ ยมนาค นวลตอง ประสานทอง สมนึก คลังนอก จิตสิงห์ สมบุญ ปวันรัตน์ นาคสุริยะ มณีรัตน์ บัณฑุกัมพล ทวีศักดิ์ ศรีทองดี วิศุทธิ์ พรนิมิตรและธีรวัฒน์เฑียรฑประสิทธิ์

พระบรมสาทิสลักษณ์ที่สวยงามพร้อมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสทั้ง 70 ภาพได้เผยแพร่ผ่านทางแฟนเพจ“สานต่อที่พ่อทำ”โดยเผยแพร่วันละ 10 ภาพ ต่อเนื่อง 7 วัน ตั้งแต่วันที่23-30ตุลาคม 2559 ซึ่งทุกเรื่องราวล้วนเป็นคำสอนที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับคนไทยทุกคนที่จะนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต การทำงาน และการศึกษาเล่าเรียน เหมาะกับทุกเพศทุกวัย จึงอยากเชิญชวนให้คนไทยใช้โอกาสนี้เข้าไปเก็บบันทึก ส่งต่อ พร้อมยึดถือพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระองค์ท่านให้คงอยู่สืบไป


You must be logged in to post a comment Login