วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

กลุ่ม ปตท. จัดPTT Group CG Day

On October 12, 2016
13

กลุ่ม ปตท. 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จัดงาน PTT Group CG Day 2016: See Through The Future โดยในปีนี้ ปตท.สผ. เป็นเจ้าภาพการจัดงาน  พร้อมเชิญตัวแทนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  รวมถึงภาคประชาสังคมและบริษัทคู่ค้า เข้าร่วมงานที่อาคารศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร C  ในวันที่  18 ตุลาคม  2559 เวลา  09.00 – 12.00 น. ในงานนี้จะมีการเสวนาโดย CEO กลุ่ม ปตท. 6 ท่าน ในหัวข้อ “มองผ่านเลนส์สู่อนาคตของกลุ่ม ปตท. ในการต่อต้านคอร์รัปชัน” ด้วย


You must be logged in to post a comment Login