วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ETDA จัดเสวนาหนุนขับเคลื่อนตลาดออนไลน์

On October 3, 2016
01 ETDA

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กท รอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม อยากให้คนไทยรู้จักอีคอมเมิร์ซมากขึ้น สามารถทำอีคอมเมิร์ซเป็น และรู้ว่าทำอย่างไรให้ขายของได้ กำไรบนโลกออนไลน์ จัดเวทีเสวนาหัวข้อเรื่อง “เข้าสู่ตลาดออนไลน์อย่างไรให้ปั งและเข้าเป้า” เชิญกูรูมากประสบการณ์ในแวดวงอี คอมเมิร์ซ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาแชร์ความรู้และประสบการณ์ให้ผู้ ที่ต้องการเข้าสู่เส้นทางเถ้าแก่ ออนไลน์ในวันที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุ คโมบายเฟิร์ส (Mobile First) เพราะสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์ที่คน ขาดไม่ได้ เราสามารถทำการค้าได้แค่มีสมาร์ ตโฟนเครื่องเดียว และการชอปปิงออนไลน์ได้ขยายตัวอ ย่างรวดเร็วจากการทำบนหน้าจอคอม พิวเตอร์มาสู่สมาร์ตโฟนเพิ่มขึ้ นเรื่อย ๆ คนใช้สมาร์ตโฟนในการชอปปิงนับว่ าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจที่สุด เพราะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ในทุกที่และทุกเวลา

ณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจออนไลน์ กลุ่มบริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป เผยว่า จากข้อมูลการซื้อขายผ่านโมบายของเว็บไซต์ชื่อดัง เช่น ลาซาด้า เทสโก้ เซ็นทรัล พบว่า มีลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าครั้งแรกและจ่ายเงินแน่ ๆ มีจำนวน 30–40% โดยการตัดสินใจซื้อจากเรตราคามี 43.44% การดูที่ความน่าเชื่อถือของสินค้ า ภาพประกอบ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 36% ด้านเวลาในการส่งสินค้าและค่าจั ดส่งมีผลในการตัดสินใจซื้อ 21%

สำหรับลูกค้าที่มาซื้อซ้ำอยู่ที่ 60% ของทั้งหมดที่ซื้อครั้งแรก โดยการตัดสินใจซื้อครั้งต่อมา ลูกค้าจะมองที่ความน่าเชื่อถือ หรือจากการบอกต่อ รวมถึงความประทับใจจากการซื้อครั้ งแรก มีจำนวน 53% ด้านเวลาและค่าจัดส่งยังคงมีผลต่ อการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ จำนวน 31% ราคาของสินค้าถูกกว่าที่อื่นนับ เป็นปัจจัยเช่นกันอยู่ที่ 26% ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต่างจากการสำ รวจจากเว็บไซต์โดยสิ้นเชิง หากผู้ประกอบการต้องการมุ่งไปยั งการปิดการขายในโลกโซเชียล ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่ จะนำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ การขาย

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ นายกสมาคมผู้ประกอ บการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย กล่าวว่า ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการอ อนไลน์ ต้องมองไปที่ผลิตภัณฑ์ของตนเองเ ป็นสำคัญ จากข้อมูลสินค้าที่ขายดีคือ สินค้าที่ขายให้กับกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มผู้หญิง กลุ่มที่มีอัตราซื้อที่สูงมาก พวกแก็ดเจ็ตไอทีต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าแปลก ๆ เครื่องจักรคงไม่เหมาะ แต่ถ้าจะขายให้ต่างประเทศคงไม่เ หมาะที่จะขายบนเฟซบุ๊ก เราจึงจำเป็นต้องดูว่าเราจะขายอ ะไร เป้าหมายเป็นกลุ่มไหน และในแง่ธุรกิจจะไปยังต่างประเท ศหรืออะไร จะเป็นตัวบ่งบอกว่าจะใช้แพลตฟอร์ มไหนในการเปิดร้านค้ามณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท

การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เสริมมุมมองว่า คนในยุคปัจจุบัน ชอบอะไรเร็ว ๆ แม้แต่การซื้อสินค้าก็ต้องการกา รตอบสนองที่รวดเร็ว จากสถิติพบว่า ร้านค้าออนไลน์ที่มีการตอบคำถามของลูกค้ าได้อย่างรวดเร็ว จะขายสินค้าได้มากกว่าร้านค้าที่ไม่มีการตอบสนอง การใช้เครื่องมือแชทในการให้บริ การนับเป็นการตอบโจทย์ได้อย่างดี

ณพงศ์ธวัช โพธิกิจ ผู้บริหารส่วนนโยบายการชำระเงิน ในประเทศ ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาค ารแห่งประเทศไทย ระบุว่า ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เตรีย มความพร้อมให้การชำระเงินง่าย รวดเร็ว และตอบโจทย์มากที่สุด อย่างเช่นระบบพร้อมเพย์ การโอนเงินโดยหมายเลขมือถือแทนก ารกรอกเลขที่บัญชีเงินฝาก สามารถตอบโจทย์โซเชียลคอมเมิร์ซ ได้เลย เพราะการดีลปกติใช้เบอร์มือถืออยู่แล้ว โอนเงิน 0-5,000 บาท ฟรีทุกรายการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการค้าอีคอมเมิร์ซ
นอกจากงานนี้เอ็ตด้ายังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อจัดงานคุณภาพ เชื่อมโยงระหว่างกูรูมากประสบกา รณ์และองค์ความรู้ทางด้านอีคอมเมิร์ซ เพื่อถ่ายทอดประโยชน์ในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลของประเทศต่อไป


You must be logged in to post a comment Login