วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

SOL ปั้นนักธุรกิจผ่านโครงการ “SOL Academy”

On October 3, 2016
ดร.เสนีย์

ดร. เสนีย์ สุวรรณดีดร. เสนีย์ สุวรรณดี ประธานผู้ก่อตั้ง บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (SOL) เปิดเผยถึงแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจเข้าสู่ยุค SOL 4.0 “ที่ผ่านมาธุรกิจได้ก้าวผ่านช่วงต่างๆ กล่าวคือในยุคที่ 1 เป็นช่วงเวลาที่สินค้าเป็นตัวนำในการทำธุรกิจ ดังนั้น สินค้าจะต้องมีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่โดดเด่นมีจุดขายในตัวของมันเอง ทำให้ผลิตภัณฑ์ประเภทที่ใช้ดี ได้รับความนิยมจากตลาดสูง ส่วนยุคที่ 2 เป็นยุคที่คนทำธุรกิจเริ่มมีการใส่ใจในแผนธุรกิจ เพราะมีคู่แข่งที่มากขึ้น และลูกค้าก็จะมีตัวเลือกที่มากขึ้น สำหรับยุคที่ 3 เป็นยุคปัจจุบันตอนนี้เอง ยุคที่นักธุรกิจและผู้นำเป็นผู้ที่มีอิทธิพลกับตัวเรา ทั้งเรื่องการกำหนดแนวคิดการวางแผนการตลาดต่างๆ ให้กับเรา
โดยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 บริษัทฯ มีความพร้อมในการก้าวสู่ยุคใหม่ “SOL 4.0” ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายกำลังจะก้าวไปพร้อมกัน เพราะเป็นยุคที่นักธุรกิจสามารถทำงานและอยู่ได้ด้วยตนเอง แม้ว่าผู้นำจะยังคงมีความสำคัญอยู่ก็ตาม แต่ถ้าวันหนึ่งผู้นำไม่อยู่ทุกคนก็สามารถทำธุรกิจต่อได้แต่จะต้องมีทักษะและความสามารถเพียงพอที่จะพัฒนาตัวเองสู่การเป็นผู้นำ เพื่อทำหน้าที่จัดการและดำเนินธุรกิจของตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืน พร้อมพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ วางทิศทางธุรกิจให้ก้าวไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จโดยไม่ต้องยึดติดอยู่กับใคร ซึ่งการเข้าสู่ยุค 4.0 เราเริ่มจากการเปิดตัว “ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการบำรุงผิวพรรณที่ใช้นวัตกรรมชั้นสูง” และไม่เคยมีมาก่อน ที่ทำให้ผิวพรรณเกิดความเนียน นุ่ม ชุ่ม กระชับ ภายในระยะเวลาอันสั้น

ดร. เสนีย์ กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงการ “SOL Academy” ว่า ได้ให้ความสำคัญกับการอบรมด้านต่าง ๆ เช่น การอบรมในหลักสูตร SELF DEVELOPMENT (SD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาแนวคิด ทัศนคติ ขยายศักยภาพในการทำงาน รวมทั้งเพื่อให้นักธุรกิจเรียนรู้เรื่องการสื่อสารในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองเพื่อให้มีความพร้อมและเหมาะสมในการทำงาน เนื่องจากก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าส่วนใหญ่ จะต้องประทับใจและพึงพอใจในตัวนักธุรกิจเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นก็จะตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านนักธุรกิจนั่นเอง นอกจากนี้แล้วยังมีหลักสูตร COMPANY & PRODUCT EXPERTISE (CPE) เป็นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับบริษัทและสินค้า เพื่อให้นักธุรกิจใหม่สามารถเรียนรู้และนักธุรกิจเก่าเกิดความเข้าใจที่แท้จริง เนื่องจากการอบรมในหัวข้อนี้สามารถทำให้เพิ่มยอดขายจากความเข้าใจสินค้าและบริการของ SOL ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องการให้นักธุรกิจทุกคนมีความเป็นมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญในทุกด้าน เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมในการทำหน้าที่เป็น Brand Ambassador ของ SOL ดังนั้น จะต้องรู้ว่าสินค้าแต่ละกลุ่มมีจุดเด่นในด้านใดบ้าง จึงเน้นให้ความรู้ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท รวมทั้งมีความเข้าใจด้านสินค้าเพื่อตอบโจทย์ในด้านสุขภาพและความงาม เพื่อให้มีความมั่นใจในการเป็นที่ปรึกษา และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจาก 2 หลักสูตรข้างต้นแล้วยังมุ่งเน้นการพัฒนาในหัวข้อ BUSINESS EXPERTISE (BE) เพื่อต้องการให้นักธุรกิจทั้งใหม่และเก่า มีความเข้าใจในการทำแผนธุรกิจและหลักการทำธุรกิจ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญถึงในระดับที่สามารถวางแผนธุรกิจเพื่อการเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถตั้งเป้าหมายทางธุรกิจได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสร้างองค์กร ซึ่งทั้งหมดนี้จะประสบความสำเร็จได้ จะต้องผ่านการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดการบริหารธุรกิจที่ดี นอกจากนี้แล้วหลักสูตรนี้ยังเน้นให้นักธุรกิจมีความรู้เรื่องการขายและการทำการตลาด รวมทั้งเรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ในระดับที่สามารถแข่งขันในตลาดได้

 


You must be logged in to post a comment Login