วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ทำวัดให้เป็นป่า! / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On September 21, 2016
1474427414611

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม
ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

อาตมาทิ้งท้ายให้ทำวัดให้เป็น “ป่าในเมือง” อย่างวัดสวนแก้ว ทีแรกเราก็นึกไม่ออกว่าจะทำอย่างไร แต่เมื่อรับปากหลวงพ่อพุทธทาสไว้ก็ต้องสู้ ปรากฏว่าวัดสวนแก้วเป็นวัดป่าชานเมือง มีต้นไม้ร่มเย็นกว่าวัดใกล้ๆกัน วัดสามารถทำสวน ทำนาได้ แม้มันจะอยู่ชานเมือง

อาตมาเลยบอกว่า ไปเอานาเอาสวนที่เขาถวายวัดที่เป็นที่ราบนี่แหละมาทำให้เป็นป่า อาตมาขออธิบายเพิ่มเติมว่า เดี๋ยวนี้รถแบ็คโฮก็มี จะทำอ่างน้ำ แอ่งน้ำก็ได้ จะทำบึง ทำน้ำตก จะทำภูเขาจำลอง ทำอะไรมันทำได้หมด ยุคนี้เทคโนโลยีก็มี พระต้องช่วยสงวนป่าไว้ แล้วก็สร้างป่าใหม่เพิ่มขึ้นมาโดยสร้างสร้างวัดให้เป็นวัดป่าให้ได้

เราจะได้ช่วยให้พระใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ใช้ความสามารถ ใช้ศักยภาพ ทำให้วัดให้เป็นวัดป่า สวนป่าในบ้านในเมืองได้ ชาวบ้านก็จะได้โอโซน อากาศบริสุทธิ์ ได้บรรยากาศและอยากเข้าวัด เขาก็มีความสุข ไม่ต้องไปไกล แค่ชานเมืองก็ได้เห็นได้อยู่กับป่าใกล้บ้าน

ตรงนี้แหละที่อยากฝากพระคุณเจ้าทั้งหลายว่า อย่าไปคิดบุกป่ารุกเขาเลย ให้มาคิดทำอย่างนี้กันเถอะ แล้วเราจะกลายเป็นพระที่แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพ มีแสนยานุภาพที่เรียกว่าธรรมนุภาพ สังฆานุภาพของพระศาสนา มีบุญฤทธิ์ สามารถดลบันดาลอะไรต่างๆที่ไม่น่าจะเชื่อว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้ เป็นไปได้ ถ้าตั้งใจจะทำให้มันเป็น

เรื่องนี้ก็อยากจะฝากพระคุณเจ้ารุ่นหลังๆว่าอย่าคิดไปทำอะไรที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม เราเป็นผู้นำทางศีลธรรม ไปทำผิดศีลธรรมเสียเอง มันก็เป็นเรื่องไม่เหมาะสมไม่ดีไม่งาม จงขอให้พระคุณเจ้าที่ตั้งใจจะสืบทอดพระศาสนา จะสร้างวัด ก็อย่าไปเอาป่าธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว ให้มันเป็นธรรมชาติดีอยู่แล้ว จะใช้เป็นสถานที่นั่งวิปัสนาให้เกิดนิมิต ก็อย่าไปอุตลุตสร้างอะไรจนเสียถ้ำ เสียป่าเลย

เพราะฉะนั้น อยากจะฝากว่าทำป่าใหม่เพิ่มป่าเก่าดีกว่า โลกเราจะได้ร่มเย็น ก็อยากชวนญาติโยมทำบุญปลูกต้นไม้แทนสร้างโบสถ์ สร้างวิหาร สร้างเจดีย์ เพราะโบสถ์ วิหาร เจดีย์มีพอแล้ว แต่วัดยังมีต้นไม้ไม่พอ จะปลูกเท่าไร วัดก็ไม่พอ จึงขอให้มีต้นไม้เพิ่มเถอะ ญาติโยมจะได้รู้สึกอบอุ่น ร่มเย็น พากันเข้าวัดป่ามากขึ้น มากกว่าวัดที่มีเจดีย์สวยงาม โบสถ์สวยงาม

โบสถ์และวัดที่คนไปมากๆ อย่างวัดโพธิ์ วัดพระแก้ว วัดอรุณ ภูเขาทองวัดสระเกศนี่ มีไม่กี่วัดหรอกที่ทำได้มาตรฐาน เราทำวัดรุ่นหลังๆไม่ได้มาตรฐานก็อย่าไปทำแข่ง โอกาสที่จะได้ทำความดีงามมันก็จะหมดไป จึงขอฝากว่าอย่าเลยพี่ท่าน น้องท่านที่บวชมาภายหลัง อย่าไปสร้างศักดานุภาพในป่า โดยทำป่าเขาให้เสียหาย แล้วยังผิดกฎหมาย เป็นการทำคุณบูชาโทษเปล่าๆ นึกว่าจะเป็นการสร้างหรือส่งเสริมพระศาสนา แต่กลายเป็นทำลายธรรมชาติ คนเขาก็จะกล่าวหาว่าพระเข้าไปบุกรุกป่าแล้วยังเป็นการทำลายศาสนาไปในตัวอีก ชื่อเสียงในทางไม่ดีก็เกิดขึ้น

อาตมาก็ขอให้พวกเราภิกษุ รุ่นน้อง รุ่นหลัง หรือรุ่นพี่ก็ตามที่บวชเข้ามาแล้วอยากจะสร้างศักดา สร้างวัดวาให้โอ่อ่าอวด ก็มาทำพื้นที่ที่โล่ง ทุ่งนา ทำให้เป็นสวนป่าให้ได้ นั่นแหละถึงจะเรียกว่าท่านแน่ ท่านมีความสามารถ บารมีท่านสูง ทำอย่างนี้กันดีกว่า

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login