วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

อิมแพ็ค จัดงาน “Asian Construction Week 2016”

On September 6, 2016
บรรยากาศภายในงาน Asian Construction Week 2016 (1)

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงานแสดงสินค้า และการประชุม จัดงานแถลงข่าว ประกาศความพร้อมการจัดงานใหญ่ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง  “Asian  Construction Week 2016” ที่รวมบริษัทด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง 3 งาน ไว้ในที่เดียว ได้แก่ งาน BMAM Expo Asia 2016, GBR Expo Asia 2016 และ Concrete Asia 2016 โดยภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “The Future of Building & Construction Industry in ASEAN”  ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย(TCA), สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย และบริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

การจัดงาน “Asian  Construction Week 2016”  เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง และการส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน และ การพัฒนาอุตสาหกรรม ด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ซึ่งภายในงานมีการจัด การแสดงสินค้า  และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีการเจรจาธุรกิจ รวมทั้งขยายเครือข่ายทางธุรกิจไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

โดยงาน “Asian  Construction Week 2016” จะจัดขึ้นระหว่าง  วันที่ 21-23 กันยาน 2559  ณ อาคาร 5-6  ศูนย์แสดงสินค้าและประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของงาน www.asianconstructionweek.com


You must be logged in to post a comment Login