วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หนึ่งวันพันลี้ / โดย กิ่งเหมย

On September 11, 2017

คอลัมน์ : วิถีบูรพา

ผู้เขียน : กิ่งเหมย

ฉบับนี้ขอเสนอสุภาษิตที่ว่า “อี๋ รื่อ เชียน หลี่” หรือ “หนึ่งวันพันลี้”

ในสมัยจ้านกว๋อ ไท่จื่อตันแห่งแคว้นเยี่ยน ถูกจับไปเป็นตัวประกันที่แคว้นจ้าว ซึ่งขณะอยู่ที่แคว้นจ้าวนั้น ได้รู้จักกับอิ๋งเจิ้งแห่งแคว้นฉิน ทั้งคู่สนิทสนมกันมาก

ต่อมา อิ๋งเจิ้งเดินทางกลับแคว้นฉินเพื่อไปครองเมือง เมื่อไท่จื่อตันกลับไปอยู่แคว้นฉินเพื่อเป็นตัวประกัน อิ๋งเจิ้งกลับเย็นชาใส่ ไม่สนใจมิตรภาพเก่าที่เคยมีต่อกันมา ไท่จื่อตันจึงหนีกลับไปยังแค้วนเยียน

ตลอดเวลาที่อยู่ที่แคว้นเยียนนั้น ไท่จื่อตันพยายามทุกวิถีทางที่จะแก้แค้นอิ๋งเจิ้ง แต่เพราะแคว้นเยี่ยนเป็นแคว้นเล็กๆ ทำให้ไท่จื่อตันไม่มีโอกาสแก้แค้นได้

ไม่นาน แคว้นฉินเริ่มแผนการรุกรานและยึดครองแคว้นต่างๆ จนกระทั่งใกล้เข้ามาถึงแคว้นเยี่ยน ไท่จื่อตันจึงไปถามอาจารย์จวีหวู่ เพื่อช่วยหาหนทางปกป้องแคว้นเยี่ยนของตน แต่อาจารย์จวีหวู่กลับแนะนำเพื่อนอีกคนให้ช่วยคือ เถียนกวง

เมื่อไท่จื่อตันเชิญเถียนกวงมาแล้ว ก็ได้ขอร้องเขาให้ช่วยเหลือ เถียนกวงไม่ได้กล่าวอะไร กลับเดินจูงมือไท่จื่อตันมาด้านนอก แล้วชี้ไปที่ม้าตัวหนึ่งที่ผูกติดกับต้นไม้ไว้ แล้วกล่าวว่า

“ม้าตัวนั้น แต่ก่อนหนึ่งวันสามารถวิ่งได้เร็วถึงหนึ่งพันลี้ แต่พอมันแก่ลง ม้าธรรมดาก็สามารถวิ่งนำหน้ามันได้ ท่านคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด” ไท่จื่อตัน กล่าวว่า “เพราะว่ากำลังของมันไม่พอ”

เถียนกวงจึงกล่าวว่า “ถูกต้อง เช่นเดียวกับข้าที่ตอนนี้แก่ชรา แรงกำลังไม่ไหวแล้ว แต่แน่นอนว่า ไม่ใช่ข้าจะไม่สนใจชาติบ้านเมือง ข้าก็ยังอยากจะช่วยท่าน ด้วยการให้เพื่อนของข้า นามว่า จิงเคอ มาช่วยท่านแทน”

สุดท้ายจิงเคอได้มาช่วยวางแผนต่างๆ แต่สุดท้ายก็ไม่อาจต้านทานแคว้นฉินได้

สุภาษิต หนึ่งวันพันลี้ แต่เดินหมายถึง ม้าที่วิ่งเร็ว ต่อมาหมายถึง การพัฒนาที่รวดเร็วมาก


You must be logged in to post a comment Login