ad222
วันพฤหัสที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

รายการ”คืนวันสุข”ตอนพิเศษ”ปรับทัศนสติ”

On October 8, 2017

รายการ “คืนวันสุข” ดำเนินรายการโดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, วิโรจน์ อาลี, ชูวัส ฤกษ์สิริสุข และทีมข่าวโลกวันนี้ Live! สำหรับ ตอนที่ 13 : วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 แบ่งเป็น 4 ช่วงดังนี้ ช่วงทักทาย : “บันทึก 6 ตุลา” กับ ศ.ดร. สุรชาติ บำรุงสุข,ช่วงปรับทัศนสติ 1 : ทบทวน ก่อนและหลัง 6 ตุลา 2519,ช่วงปรับทัศนสติ 2 : ทหารกับการเมืองไทย,ช่วงปรับทัศนสติ 3 : ทหารมีไว้ทำไม?

aaaaa

You must be logged in to post a comment Login