วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

จะยุบหรือเดินหน้า

On July 2, 2020
prapayom

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 2 ก.ค. 63)

คำพังเพยที่ว่า เสือ 2 ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันลำบาก มีแต่จะห้ำหั่นฟาดฟันกันมากกว่าที่จะอยู่กันอย่างปรองดอง สามัคคี เรื่องนี้ซูเปอร์โพลได้ทำการสำรวจความเห็นของประชาชนพบว่า เมื่อไทยมีทางออกทางการเมือง คือ ยุบสภา เลือกตั้งกันใหม่อะไรทำนองนี้ และบอกว่า อยากได้คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่ไม่ต้องมีบารมีมาก เพราะถ้ามีบารมีมากก็จะใช้บารมีเบ่งใส่กัน อวดบารมีใส่กัน และทำให้ความยุ่งยากลำบากเกิดขึ้

โพล บอกว่า อยากได้คนซื่อสัตย์สุจริต เรียกว่า เอาความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นที่ตั้ง ซึ่งไม่รู้ว่า ตอนนี้ชักมองว่า นายกรัฐมนตรี หรือกลุ่มคณะรัฐมนตรีไม่ซื่อสัตย์หรือว่า ยังไง ถึงได้บอกว่า อยากได้อย่างนั้น อย่างนี้ ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีให้ตามอยากหรือไงไม่รู้ ถึงได้ระบุมาอย่างนั้น นี่เป็นเรื่องของซูเปอร์โพลที่ทำออกมาในขณะนี้ ซึ่งบ้านเมืองอยู่ในระหว่างที่ค่อนข้างจะตรงกับความหมายของคำว่า เสือ 2 ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ คอยจะเบ่งบารมีใส่กัน

ในที่สุดก็จะต้องแตกแยก หรือแยกกันไปอยู่คนละที่ คนละตำแหน่งอะไรทำนองนี้ ยังไม่รู้ว่า อะไรจะเป็นตัวปัญญาทิ่มแทง ฟาดฟัน ห้ำหั่นจนกระทั่งอยู่กันได้หรือไม่ได้ต้องติดตามดูกันต่อไป เรื่องนี้โพลทำสำรวจออกมาช่วงนี้ทำให้น่าคิดว่า เหมือนกับไม่มีทางออก ทางไปกันแล้วบ้านเมือง ต้องยุบสภาเท่านั้น ทางออกในการยุบสภาหมายความว่า มองทางอื่นไม่ออก มันตันไปหมดแล้ว ต้องมีทางเดียว คือ ยุบสภา

อันนี้ต้องเรียกกันว่า วนไป วนมา เลือกตั้ง ไม่ได้ตั้งหน้า ตั้งตาบริหารบ้านเมืองเต็มที่หรือไง ถึงได้ต้องมาบอกทางออกกันว่า ต้องยุบสภา แสดงว่า ทางไปอย่างอื่นไม่มี จะต้องต่อยอด ปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีก็ยังบอกสู้ยุบสภาไม่ได้ เป็นไปถึงขนาดนี้ ต้องเรียกกันว่า วงจรของการเมืองไทยวนไป วนมา เลือกตั้งแล้วก็ยุบ ยุบแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่ แล้วก็ต้องยุบกันต่อไป นานๆจะมีสักทีหนึ่งที่อยู่ครบ 4 ปี 5 ปี 10 ปี อย่างประเทศอื่นๆ เขาไม่ค่อยมี เรามีน้อยมากที่จะอยู่กันได้ตลอดรอดฝั่งและมีทางออกที่ดีต่อไปเรื่อยๆ ไม่ต้องใช้วิธียุบสภา ก็หวังว่า คงจะได้รู้กันว่า จะอยู่หรือจะไป จะยุบสภาหรือจะเดินหน้า

 

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login