วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

กคช.เปิดให้เอกชนยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารตลาด โครงการบ้านเอื้ออาทรสายไหม

On October 28, 2019
NHA

เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติกล่าวว่าการเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารตลาด(บางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 13410ขนาดเนื้อที่ประมาณ (246.4 ตารางเมตร)ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสายไหม ถนนสายไหม แขวงสายไหม กรุงเทพมหานครโดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่า ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00–11.00 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.15 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารได้ที่กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  โทร. 0 2351 7757 และ 0 2351 6940หรือสำนักงานเคหะนครหลวงสาขาออเงินโทร. 0 2591 7468, 084 381 4041ในวันและเวลาทำการ

 


You must be logged in to post a comment Login