วันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเชิญสื่อมวลชนรับฟังบทบาทภารกิจการดำเนินงานของสถาบัน

On September 11, 2019

4

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานประชุมพร้อมสื่อมวลชนจากหลายแขนง เพื่อร่วมรับทราบบทบาทภารกิจการดำเนินงานของสถาบัน และเป็นการเปิดบ้านรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดมาตรฐานอาชีพ สร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในแง่มุมต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน ณ ห้องกมลพร ชั้น 1 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

2

3


You must be logged in to post a comment Login