วันพฤหัสที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

บทเรียนพึงสังวร

On September 11, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนัก(ข่าว)พระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 11ก.ย. 62)

เมื่อเร็วๆนี้มีการแชร์ผลงานศิลปะภาพวาดพระพุทธรูปอุลตร้าแมนจัดแสดงที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นการไม่เหมาะสมและลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธศาสนา จากการตรวจสอบทราบว่าภาพวาดดังกล่าวมีจำนวน 4 ภาพ เป็นผลงานของนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และภาพวาด 2 ใน 4 ภาพ ถูกนำไปจัดแสดงในนิทรรศการศิลปะที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ระหว่างวันที่ 3-11 กันยายน 2562 ภายใต้ชื่องาน “ศิลปะเต๊อะเติ๋น”

ล่าสุดผู้จัดงานได้เก็บภาพวาดพระอุลตร้าแมนทั้ง 2 ภาพออกไปจากนิทรรศการแล้ว และนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธวัช ตราชู รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางมากราบพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ณ วัดบึง พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ นักศึกษาสาวเจ้าของผลงานภาพวาดและอาจารย์ผู้สอนได้ทำพิธีกราบขอขมาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ และกราบขอขมาต่อเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาในนามคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาในความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่วาดภาพในลักษณะดังกล่าวออกมา โดยนักศึกษาสาวกล่าวทั้งน้ำตาว่า ไม่ได้มีเจตนาลบหลู่พระพุทธศาสนา เพียงแต่ต้องการสื่อให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นฮีโร่เหมือนอุลตร้าแมนที่สามารถอดทนต่อสิ่งเร้ารอบด้าน และช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับมนุษย์ ทำให้โลกมนุษย์สงบสุขได้

ขณะที่พระเทพสีมาภรณ์กล่าวว่า เมื่อรู้ว่าทำผิดพลาดไปก็ต้องกล่าวขอขมาด้วยกาย วาจา และใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรกระทำ ถือเป็นเรื่องที่ดี และทุกฝ่ายควรให้อภัยต่อกัน ขอฝากข้อคิดให้ตระหนักว่าการจะทำอะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาควรคิดให้รอบคอบถี่ถ้วนก่อน เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่กระทบต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทุกคนที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนา

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไม่เหมาะไม่ควร ถึงแม้ว่าจะอธิบายความหมายแล้ว ได้เห็นภาพแล้วก็รับกันไม่ได้ แต่ไม่ใช่เรื่องเสียหายร้ายแรงถึงขั้นที่ว่าต้องเอาเป็นเอาตาย เพราะว่ายังไงก็ยังพอจะอยู่กันได้ แปลกตรงที่ว่าคนที่วาดภาพดังกล่าวเป็นนักศึกษาหญิง ทำให้เกิดความรู้สึกว่าทำยังไงถึงจะให้เป็นไปในทางที่ไม่ล่วงล้ำก้ำเกิน ไม่ทำอะไรออกไปในแนวความคิดของตนเองที่ไปกระทบความคิด ความนับถือของประชาชน

ถ้าขอโทษกันไวๆ ให้อภัยกันเร็วๆ เปลวนรกก็จะไม่เผาอกเผาใจใครต่อไป เรื่องก็น่าจะจบ ก็เป็นบทเรียนว่าอะไรที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนในเรื่องของศรัทธาแล้ว ไม่ควรจะนึกคิดเอาเองโดยไม่ไต่ถามผู้รู้เสียก่อน เขาเรียกว่าใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยทำ แต่นี่ทำไปแล้วมานึกได้ทีหลังมันก็ลำบากนิดหนึ่ง แต่ก็ยังดี ยังแก้ไขด้วยการขอโทษขอโพย เชื่อว่าพระท่านไม่ใจร้ายใจดำ ไม่เอาเป็นเอาตายอะไรกันหรอก

อาตมาหวังว่าคงจะไม่มีอีกแล้ว คงจะไม่มีนักศึกษาที่มีความคิดอยากลองดูว่าจะสร้างสรรค์ แต่คนที่เขามองในทางที่เคารพเทิดทูนเขาอาจมองว่ามันมากเกินไป ก็หวังว่านักศึกษาหญิงทั้งหลายคงจะต้องสังวรระวังกันต่อไป

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login