วันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

BAM สนับสนุนโครงการชุมชนต้นคิดชีวิตยั่งยืนจ.ขอนแก่น

On August 14, 2019

1

นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ  BAM  พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสร่วมงานพิธีเปิด “โครงการชุมชนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน”  พร้อมด้วย นายอุทัย สิทธิวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านท่าแร่ และชาวบ้านท่าแร่ โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการ CSV ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนเงินเป็นจำนวน 400,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีแหล่งอาหารที่ปลอดสารพิษ สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรให้กับประชาชนที่สนใจได้ศึกษา  พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันยั่งยืนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ จำนวน 100,000 บาท โดยมีนายเจตน์ มงคลสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562


You must be logged in to post a comment Login