วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

แม็คโครเปิดสาขาบ่อวินรับเศรษฐกิจขยายตัวแรงในพื้นที่อีอีซี

On August 7, 2019

1

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร เปิดเผยว่า แม็คโครเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคระบบสมาชิกในราคาขายส่งแบบครบวงจร มีสมาชิกกว่า 3 ล้านราย โดยดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะกระจายสาขาไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงเกษตรกรและแรงงานในพื้นที่ เช่นเดียวกับการเปิดสาขาบ่อวิน จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสาขาลำดับที่ 131 ของแม็คโคร

“ที่ตั้งของแม็คโคร สาขาบ่อวิน อยู่ในบริเวณโครงการสำคัญอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคและประเทศ เราคาดหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการ ร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านอาหาร ธุรกิจบริการจัดเลี้ยง ภัตตาคาร โรงแรม รีสอร์ต และผู้บริโภค ให้แม็คโครเป็นแหล่งซื้อหาวัตถุดิบคุณภาพในราคาขายส่ง มีสินค้ามากมายให้เลือกสรร ที่สำคัญยังนำสินค้ามีชื่ออย่างสับปะรด สายพันธุ์ปัตตาเวีย มาตรฐานปลอดภัยของเกษตรกรมาจำหน่าย ช่วยส่งเสริมคุณภาพและสร้างตลาดให้ผลไม้ไทยและผลิตผลทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง”

2

ไม่เพียงเท่านั้น การเปิดแม็คโคร สาขาบ่อวิน ยังสร้างงานให้คนท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงมีรายได้มั่นคง รวมถึงผลักดันกิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดไปด้วย และในวันเปิดสาขาอย่างเป็นทางการ แม็คโครร่วมกับสโมสรโรตารีระยองมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยปราบ โรงเรียนบ้านมาบยางพร และโรงเรียนมาบเตย จำนวน 15 ทุน

นางสุชาดากล่าวอีกว่า แม็คโคร สาขาบ่อวิน จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการได้เลือกซื้อวัตถุดิบและสินค้าอย่างครบครันในราคาขายส่ง ทำให้การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการมีผลตอบแทนที่ดี มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสต็อก เพราะแม็คโครจะเป็นเสมือนคลังสินค้าหรือสต็อกอาหารสด โดยไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญมีอาหารสดและวัตถุดิบคุณภาพใช้ประกอบธุรกิจของมืออาชีพทุกวัน ส่งผลให้บริหารเงินทุนหมุนเวียนได้ดีขึ้น

3

ทั้งนี้ แม็คโครได้ประกาศเจตนารมณ์ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ด้วยการเดินหน้ายกระดับสู่ “แม็คโคร 4.0 คู่คิด…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ภายใต้แนวคิด “เคียงข้าง สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน” มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อผู้ประกอบการแบบครบวงจร โดยคัดสรรสินค้าที่หลากหลาย ครบครัน มีคุณภาพดี ราคาคุ้มค่า ตอกย้ำเป้าหมายที่จะเป็นคู่คิดทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพอย่างแท้จริง

4


You must be logged in to post a comment Login