วันพฤหัสที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

UREKAขาย2บริษัทย่อยมูลค่า55ล้านช่วยเพิ่มสภาพคล่อง-ลดภาระรายจ่าย

On July 23, 2019
1

นายลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ กรรมการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักร โดยเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 4,999,998 หุ้น หรือคิดเป็น 99.99996% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และมีมูลค่ารวม 29.50 ล้านบาท

สำหรับผู้เสนอขาย ประกอบด้วย นายนรากร ราชพลสิทธิ์ มีสัดส่วนการถือหุ้น 0.00002% นายวสันต์ อำนวยวัฒนะกุล มีสัดส่วนการถือหุ้น 0.00002% บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 99.99996% ผู้ซื้อคือ นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์ และเป็นคู่สัญญาที่ทำรายการไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะบุคคลเกี่ยวโยง

ขณะที่บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) ดำเนินธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ ซึ่ง UREKA มีสัดส่วนการถือหุ้น 100% มีจำนวนหุ้นเสนอขาย 1,900,000 หุ้น หรือคิดเป็น 100% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด โดยมีมูลค่ารวม 25.50 ล้านบาท ผู้ซื้อคือ นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์ และเป็นคู่สัญญาที่ทำรายการไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะบุคคลเกี่ยวโยง ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะชำระค่าซื้อหุ้นของ 2 บริษัทย่อยให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2562

“การทำรายการในครั้งนี้จะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการลดภาระรายจ่ายในบริษัทย่อยที่มีผลขาดทุนสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกัน UREKA จะได้รับเงินสดเข้ามาเพื่อนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในธุรกิจ รวมทั้งสามารถนำไปชำระคืนเงินกู้ของสถาบันการเงิน ทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น และสามารถดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้ผลประกอบการปีนี้เป็นไปตามเป้าหมาย” นายลิศพัทธ์กล่าวในที่สุด


You must be logged in to post a comment Login