วันพฤหัสที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

ลงนามถวายพระพร

On July 22, 2019

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องตะโกราย 1 มทร.อีสาน นครราชสีมา


You must be logged in to post a comment Login