วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

ตามคาด”สมพงษ์”หัวหน้าเพื่อไทย”อนุดิษฐ์”เลขาฯ

On July 12, 2019
aaaa

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ภายหลังการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ของพรรคเพื่อไทย เพื่อคัดเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ผลปรากฏว่า นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค ได้คะแนน 389 เสียง ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคเป็นของ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ คนใกล้ชิดของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ตามความคาดหมาย

ส่วนรองหัวหน้าพรรค 15 คน มีดังนี้

1.นายปลอดประสพ สุรัสวดี
2.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
3.นายชูศักดิ์ ศิรินิล
4.นายไพจิต ศรีวรขาน
5.นายเกรียง กัลป์ตินันท์
6.นายวิทยา บุรณศิริ
7.นายสามารถ แก้วมีชัย
8.นายวิชาญ มีนชัยนันท์
9.นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว
10.นายชวลิต วิชยสุทธิ์
11.นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์
12.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
13.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
14.นายนคร มาฉิม
15.พ.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิงค์

รองเลขาธิการพรรค 7 คน

1.นางสาวละออง ติยะไพรัช
2.นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
3.นายสุรชาติ เทียนทอง
4.นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
5.นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล
6.นายจตุพร เจริญเชื้อ
7.นายศราวุธ เพชรพนมพร

กรรมการบริหารพรรค

นายประพนธ์ เนตรรังษี
นายณรงค์ รุ่งธนวงศ์

นายทะเบียนพรรค

นายจักรพงษ์ แสงมณี

เหรัญญิกพรรค

นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์

โฆษกพรรค

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด


You must be logged in to post a comment Login