วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

มูลนิธิ EDF รับมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลน

On July 11, 2019

EDF1

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายประเสริฐ บุณยฤทธิชัยกิจ  ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ รับมอบเงินที่ได้จากการจัดงานครบรอบ 9 ปี ของสำนักข่าวหุ้นอินไซด์ จากนายประสิทธิ์ กรโชคอนันต์  บรรณาธิการบริหารสำนักข่าวฯ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ขาดแคลนในโครงการของมูลนิธิ EDF

หน่วยงานที่สนใจร่วมจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้อยโอกาส หรือสนใจร่วมทำกิจกรรมซีเออาร์ต่างๆ  ร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.edfthai.org โดยการทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย


You must be logged in to post a comment Login