วันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

พ้นมลทิน

On June 25, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 25 มิ.ย. 62)

เมื่อเร็วๆนี้มีข่าวนายจักร์กริช ทรัพย์ไพศาล อดีตศิษย์วัดนาป่าพง ยอมถอนฟ้องพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง เจ้าสำนัก “พุทธวจน” กับพวก 3 คน กรณีคดีเงินบริจาค 515 ล้านบาท พร้อมขอขมาต่อหน้าศาล โดยอนุญาตให้พระอาจารย์คึกฤทธิ์ พร้อมพระมาร์ค ชาควโร และพระชัยณรงค์ ถาวโร นั่งเป็นพยานฝ่ายสงฆ์ รวมทั้งพี่สาวของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ และนายทหารท่านหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ถือเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากการนำคำสอนตามพระธรรมวินัยมาทำให้เข้าใจง่าย โดยใช้คำว่า “พุทธวจน” ระบุว่าเป็นคำสอนที่มาจากพระพุทธเจ้าโดยตรง ไม่ผ่านการดัดแปลงใดๆ จนทำให้มีลูกศิษย์มากมาย รวมทั้งคนดังในวงการบันเทิงให้ความเคารพศรัทธา

เมื่อมีการถอนฟ้องพระอาจารย์คึกฤทธิ์ก็พ้นมลทิน ไม่ต้องเป็นคดีความให้คาราคาซัง เมื่อไม่มีคดีความก็ทำให้พระอาจารย์คึกฤทธิ์สบายใจและทำงานเผยแผ่พระศาสนาตามแนวทางของท่านต่อไป

พระอาจารย์คึกฤทธิ์จบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากโรงเรียนนายร้อย จปร. และปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นรับราชการทหารโดยมียศหลังสุดเป็นพันตรี ตอนเรียนปี 1 ได้มาบวชกับหลวงพ่อชา สุภัทโท ที่วัดหนองป่าพงเป็นเวลา 1 เดือน และบวชอีกครั้งช่วงปิดเทอมปี 4 ได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหลวงพ่อชาว่าจะใช้ชีวิตฆราวาสอีกเพียง 10 ปี แล้วจะครองเพศบรรพชิตตลอดชีวิต

ส่วนกรณีที่ท่านเน้นเรื่องการศึกษาและปฏิบัติธรรมว่าควรศึกษาโดยตรงในธรรมะจากพระโอษฐ์เท่านั้น เพราะพระพุทธเจ้าตรัสถึงขีดจำกัดของสาวกที่เป็นเพียงผู้เดินตามมรรค การแสดงความเห็นของสาวกย่อมมีข้อผิดเพี้ยน ซึ่งเป็นเหตุเสื่อมและเป็นความอันตรธานแห่งธรรมวินัยของตถาคตในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต และเป็นเหตุแห่งการนับถือศาสนาพุทธที่ผิดเพี้ยน

ถ้าไม่มีปัญหาท่านก็คงทำงานให้พระศาสนาต่อไป โดยเฉพาะเรื่องคำสอนที่เน้นเรื่องพุทธวจนเป็นหลัก หากไม่ถูกครหาว่าผิดศีล ผิดวินัย ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนา เพราะท่านมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ศาสนา นำพุทธวจนมาถ่ายทอด อบรมสั่งสอน

ลูกศิษย์และญาติโยมที่ศรัทธาท่านก็คงดีอกดีใจที่ครูบาอาจารย์พ้นมลทิน เพราะหากยังมีความเคลือบแคลงสงสัย ความศรัทธาก็จะไม่มี ไม่มั่นคง

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login