วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

นิด้าโพลพบปชช.มองรมว.เกษตรฯสำคัญสุดรัฐบาล”บิ๊กตู่2″

On June 16, 2019
นิด้าโพล

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “รัฐมนตรีที่ควรเฝ้าจับตามอง” ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สมัยที่ 2 ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ ทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษา และทุกสาขาอาชีพจำนวน 1256 ตัวอย่าง พบว่า ประชาชนมองตำแหน่งรัฐมนตรีที่มีความสำคัญที่สุดในรัฐบาลชุดใหม่คือ ร้อยละ 41.16 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองลงมาร้อยละ 19.82 กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 17.68 กระทรวงพาณิชย์ และร้อยละ 16.88 กระทรวงกลาโหม ส่วนกระทรวงที่สำคัญน้อยที่สุด 3 อันดับคือ กระทรวงวัฒนธรรม ร้อยละ 0.32 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 0.40 และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร้อยละ 0.48

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง ประชาชนมองว่าบุคคลที่มีข่าวหรือภาพลักษณ์ในอดีตไม่โปร่งใส ไม่ซื่อสัตย์ ไม่ควรนำมาเป็นรัฐมนตรีมากที่สุด ร้อยละ 52.39 รองลงมาบุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง ร้อยละ 39.89 อันดับ 3 บุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 27.31 และอันดับ 4 บุคคลที่มีชื่อเสียงด้านมาเฟีย เจ้าพ่อ ผู้มีอิทธิพล ร้อยละ 24.92


You must be logged in to post a comment Login