วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

กกต.แถลง แจกใบส้ม-จัดเลือกตั้งใหม่ เชียงใหม่ เขต 8

On April 24, 2019
333

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลง ว่า กกต.มีมติสั่งให้ยกเลิกการเลือกตั้ง และให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. จ.เชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่ โดย กกต. ได้พิจารณาเรื่องกรณีคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. เชียงใหม่ เขต 8 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อ กกต. ว่านายสุรพล เกียรติไชยากร ผู้ได้รับเลือกตั้งจากพรรคเพื่อไทยว่าให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง ผิดมาตรา 73 (2) พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จึงสั่งระงับสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพล เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพล และดำเนินคดีอาญา รวมทั้งสั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่ โดยการเลือกตั้งใหม่ที่จะมีขึ้น อยู่ระหว่าง กกต. พิจารณาความเหมาะสม ซึ่งต้องพิจารณาความพร้อมในการดำเนินการจัดเลือกตั้ง ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานฯ จะเสนอให้เป็นหลังวันที่ ‪9 พ‬ฤษภาคม โดยผู้สมัครที่จะลงแข่งขันยังเป็นชุดเดิม และไม่มีการเปิดรับสมัครใหม่ ดังนั้นจึงจะไม่มีผู้สมัครพรรคเพื่อไทยลงแข่งขัน

ทั้งนี้ นายแสวง ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการณ์นายสุรพล ที่ทำให้ กกต. มีมติดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวน ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ แต่ กกต. ได้ให้โอกาสนายสุรพล มาชี้แจงตามสมควรแล้ว ส่วนที่มีการระบุว่าเป็นพฤติการณ์เรื่องการบริจาคเงินให้กับวัดนั้น ตามกฎหมายเลือกตั้งได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าไม่ให้มีการให้ทรัพย์สินกับวัดและโรงเรียน

นายแสวง กล่าวอีกว่า ส่วนคะแนนของผู้สมัครเขต 8 จ.เชียงใหม่ทั้งหมดที่ได้จากการเอกสารการเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค. กกต. จะไม่นำไปรวมกับคะแนนที่ได้จากเขตเลือกตั้งอื่นๆ เพื่อคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่จะมีการประกาศรับรองพร้อมกับ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ‪ในวันที่ 9 พ.ค.‬ โดยจะต้องรอคะแนนของเขต 8 จ.เชียงใหม่ ที่จะได้จากการเลือกตั้งใหม่ โดยเขตดังกล่าวจะเป็น 1 ใน 17 เขตหรือคิดเป็นร้อยละ 5 ที่กฎหมายกำหนดให้ กกต. สามารถเก็บไว้พิจารณา กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต


You must be logged in to post a comment Login