วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

“ชาญชัย” ชี้ครม.เร่งแก้พรบ.ร่วมทุนหวังเลี่ยงสอบโกง​

On April 16, 2019
ชาญชัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า​ นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส. จังหวัดนครนายก พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า​ กฝคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้แก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยในวรรคท้ายในมาตรา 7 ที่ระบุว่า “กิจการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงกิจการเกี่ยวเนื่องที่ จำเป็นเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการดังกล่าวด้วย ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี” นั้น ปรากฏว่าการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) ได้ลงนามประกาศขายแบบให้สิทธิการบริหารจัดการร้านค้าปลอดอากรและร้านค้าเชิงพาณิชย์ไปก่อนที่ ครม. จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้หน่วยงานปฏิบัติ อีกทั้งกระทำการเกินขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และกฎหมายหลายฉบับ เพื่อจะเร่งประมูลโครงสร้างร้านค้าปลอดอากรโครงการร้านค้าเชิงพาณิชย์

นายชาญชัยชี้ว่า​พรบ. ฉบับนี้เร่งรีบแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต​ โดยพรบ.ฉบับนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์ของกฎหมายจากเดิมที่ใช้วงเงิน 1,000 ล้านบาทในการพิจารณาไปเป็นวงเงิน 5,000 ล้านบาทจึงจะเข้าข่าย

“ในอดีตมีการหลีกเลี่ยง พรบ.ร่วมทุน เพื่อหาประโยชน์มาโดยตลอด จนปัจจุบันก็ยังมีความพยายามหลีกเลี่ยงเช่นเดิมเพื่อนำไปสู่การโกงหรือไม่”


You must be logged in to post a comment Login