วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

ผู้ถือหุ้น TASCO ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 61 ในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น

On April 12, 2019

TASCO1

ลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยพีรศิลป์ ศุภผลศิริ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสมจิตต์  เศรษฐิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้  โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 นี้


You must be logged in to post a comment Login