วันพฤหัสที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

กกต.มีมติเอกฉันท์บัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์เป็นบัตรเสีย

On March 26, 2019
333

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เป็นประธานการประชุมเพื่อจารณาวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จากนิวซีแลนด์ ประมาณ 1,542  ใบ เป็นบัตรเสียหรือไม่ โดย กกต. มีมติเอกฉันท์วินิจฉัยให้เป็นบัตรเสียทั้งหมดเนื่องจากจัดส่งไม่ทันเวลานับคะแนนในวันที่ 24 มี.ค.โดยอ้างอิงมาตรา 114 ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งระบุว่ากรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง หรือ การออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรที่ใด มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีการส่งบัตรเลือกตั้งมาถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งใดหลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว หรือหีบห่อที่ส่งบัตรเลือกตั้งมีลักษณะถูกเปิดมาก่อน โดยมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระทําที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีบัตรเลือกตั้งจากที่ใดสูญหาย ให้ กกต. มีอำนาจสั่งมิให้นับคะแนนนั้น โดยให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย

ทั้งนี้ ที่ประชุม กกต. เตรียมมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาสาเหตุของความล่าช้าดังกล่าวต่อไป


You must be logged in to post a comment Login