วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

“เพื่อไทย”จี้กกต.เคลียร์ปัญหาเลือกตั้งถ้าทำไม่ได้ต้องรับผิดชอบ

On March 26, 2019
333

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ หัวหน้าพรรค นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรค นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรค นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย และนายสามารถ แก้วมีชัย ผู้สมัคร ส.ส.เชียงราย ร่วมแถลงความเห็นต่อการจัดการเลือกตั้งและจุดยืนการจัดตั้งรัฐบาลตามเจตนารมณ์ของประชาชน

โดย นายชูศักดิ์กล่าวว่า ตามที่ได้มีเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ได้ปรากฏข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นถึงปัญหา และกระบวนการในการจัดการเลือกตั้ง รวมถึงผลของการเลือกตั้งที่ทำให้เห็นถึงกติกาที่ไม่ชอบธรรม นำมาซึ่งการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่เสรีและเป็นธรรมนั้น พรรค พท.ขอแถลงว่า

1.ความเห็นต่อการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรค พท.เห็นว่า การดำเนินการจัดการเลือกตั้งของ กกต. ในครั้งนี้ มีปัญหามาตั้งแต่ต้น เริ่มจากหัวหน้า คสช. ซึ่งมีส่วนได้เสียในการเลือกตั้ง มีอิทธิพลต่อการกำหนดกติกา กำหนดกรรมการ รวมทั้งใช้อำนาจตามมาตรา 44 เข้ามาแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งหลายครั้ง และในระหว่างการเลือกตั้งยังมีความไม่โปร่งใส ในหลายขั้นตอน ทั้งกระบวนการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ที่ไม่ระบุจำนวนและสถานที่พิมพ์ ทำให้ตรวจสอบไม่ได้ การปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในการเลือกตั้งอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะในรูปแบบ ของการซื้อเสียง การใช้อำนาจรัฐ การใช้อิทธิพลข่มขู่คุกคามผู้สมัครและผู้สนับสนุนในหลายพื้นที่ ดังที่ปรากฏเป็นข่าวแพร่หลายโดยทั่วไป จนถึงขั้นตอนการนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ที่คะแนนจากหน่วยเลือกตั้งไม่ตรงกับที่มีการรายงานผล มีคะแนนมากกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ อันแสดงให้เห็นว่า มีการใช้อำนาจรัฐ เข้ามาแทรกแซงในกระบวนการจัดการเลือกตั้งอย่างเห็นได้ชัด จนเป็นที่มาของการที่ประชาชนได้แสดงเจตจำนงที่จะเข้าชื่อถอดถอน กกต. ขณะนี้กว่า 700,000 คนแล้ว

2.ความเห็นต่อผลการเลือกตั้งและจุดยืนในการจัดตั้งรัฐบาล ผลจากการเลือกตั้งได้สะท้อนให้เห็นถึงระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่จะทำให้เกิดปัญหาตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่มีพรรคการเมืองใดมีเสียงข้างมากเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เอง และผลที่จะเกิดขึ้นต่อการเป็นรัฐบาลผสม ที่จะทำให้ไร้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเรื่องดังกล่าวพรรค พท. ได้คัดค้านและแสดงความไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ต้น เมื่อพิจารณาจากผลการเลือกตั้ง โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนผ่านการเลือกตั้งจะเห็นได้ว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้มีการแบ่งฝ่ายของประชาชนและของพรรคการเมืองอย่างชัดเจน ระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนให้หัวหน้า คสช. สืบทอดอำนาจต่อไป โดยมีพรรค พปชร. เป็นแกนนำ กับฝ่ายประชาธิปไตยที่คัดค้านการสืบทอดอำนาจดังกล่าว โดยมีพรรค พท. และพรรคแนวร่วมอื่นๆ อีก หลายพรรค ซึ่งผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการขณะนับคะแนนได้ประมาณ 95% ปรากฏว่าพรรคพท. ได้จำนวน ส.ส. มากที่สุดประมาณ 137 คน ส่วนพรรคพลังประชารัฐ ได้ ส.ส.ประมาณ 118 คน จึงต้องถือว่าพรรค พท. ได้รับฉันทามติจากประชาชน เพื่อให้เข้ามาบริหารประเทศ แต่พรรค พปชร.กลับอ้างคะแนนเสียงรวมของประชาชน ทั้งที่คะแนนดังกล่าวได้แปลงมาเป็นจำนวน ส.ส. แล้ว นอกจากนี้เมื่อรวมจำนวน ส.ส. ของพรรคการเมืองทุกพรรคที่ประกาศชัดเจนก่อนการเลือกตั้ง ว่าคัดค้านการสืบทอดอำนาจ ก็มีจำนวน ส.ส. มากกว่า 250 คน และมีจำนวนคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงของพรรคที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจกว่า 6 ล้านเสียง

นายชูศักดิ์ กล่าวอีกว่า พรรค พท.เห็นว่าผลการเลือกตั้งเบื้องต้นสะท้อนว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่สนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ดังนั้น การที่พรรคการเมืองบางพรรคจะร่วมตั้งรัฐบาลและสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯต่อไปนั้น น่าจะเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งรัฐบาลเช่นนี้จะไม่ได้ความยอมรับ จากประชาชนและจะเป็นรัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาอื่นๆ ของประชาชนได้เลย พรรค พท.ขอเรียกร้องให้พรรคการเมืองคำนึงถึงประเทศชาติและประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ทางการเมืองของตน และพรรคพร้อมที่จะทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ และสร้างสรรค์เพื่อให้เจตนารมณ์ของประชาชนได้รับการเคารพและปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไข

ด้านนายภูมิธรรมกล่าวว่า ในวันที่ 27 มีนาคม เวลา 10.00 น. พรรคเชิญผู้สมัคร ส.ส.และว่าที่ ส.ส.ประชุม บอกเล่าถึงสถานการณ์ต่างๆ โดยจะมีตัวอย่างพื้นที่ที่พบปัญหามาชี้แจงต่อสื่อมวลชน ส่วนอุปสรรคในการรวบรวมเสียงในการตั้งรัฐบาล สิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือใครที่ได้เสียงข้างมากในสภา ควรได้จัดตั้งรัฐบาลก่อน วันนี้ฝ่ายรัฐบาลมีกลไกลทุกอย่างในมือ ทั้ง 250 ส.ว.ที่เป็นกลไกลที่ถูกวางเอาไว้ แต่สำหรับการได้เสียงข้างมาก รัฐยังต้องการ 251 เสียง จึงจะบริหารประเทศได้ เชื่อว่าวันนี้พรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้ 251 เสียง ไม่เช่นนั้นคงจะประกาศออกมาแล้ว ในส่วนของพรรคเพื่อไทย ได้พบปะพูดคุยกับพรรคการเมืองต่างๆ ไปบ้างแล้ว ล้วนเป็นไปในทิศทางที่ดี ส่วนจะถึง 376 เสียงหรือไม่ เรายังมีเวลาถึง 9 พฤษภาคม ในวันนี้เรายังเชื่อมั่นและมีหวังอย่างเต็มเปี่ยม เชื่อว่าขณะนี้ฝ่ายรัฐบาลยังไม่ได้ 251 เสียง เชื่อว่าอีก 300 กว่าเสียง อยากเห็นเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการเปลี่ยนแปลง เชื่อว่าทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน

เมื่อถามว่า หากพบสิ่งที่ผิดปกติมากหลายๆ เขต หวังจะให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า เราหวังให้การเลือกตั้งครั้งนี้เสรี เป็นธรรม ให้คนไทยและนานาประเทศยอมรับ อะไรที่ไม่ถูกต้อง ก็อยากทำให้ถูกต้อง แต่ยังสงสัยเรื่องที่ กกต.ประกาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อออกมาได้ แต่ประกาศคะแนนทั้งหมดที่เอาไปคำนวณเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ได้ รวมถึงบัตรเลือกตั้ง พิมพ์ไปเท่าไหร่ พิมพ์โรงพิมพ์อะไร พิมพ์เกินไปเท่าไหร่ ล้วนบอกไม่ได้ บอกเพียงว่าเป็นความลับ ทั้งที่วันนี้ควรตอบได้แล้ว หรือวันนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยเข้าสู่ระบบ 5จี แต่คงยากไปสำหรับ กกต. จึงยังไม่สามารถประกาศได้ วันนี้พรรคเพื่อไทยยังไม่เรียกร้องอะไร ขอให้ กกต.แถลงออกมาให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยว่าไปตกแต่งตัวเลขหรือไม่ การตอบว่าไม่มีเครื่องคิดเลข ไม่รู้ว่าใช้ความรู้จากส่วนไหนมาตอบ เรายังไม่อยากคิดเอาเรื่องความไม่ชัดเจนตรงนี้ ไปถึงขั้นล้มการเลือกตั้ง เพียงแค่ ต้องการความชัดเจนเพื่อความเป็นธรรม ถ้า กกต.เคลียร์ไม่ได้ ควรต้องรับผิดชอบ

เมื่อถามว่า ฝ่ายประชาธิปไตยตอบรับร่วมกับพรรค พท.ไปเท่าไหร่แล้ว นายภูมิธรรมกล่าวว่า เร็วๆนี้จะได้ฟังข่าวดี ขณะนี้มีความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆ
เมื่อถามถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ให้ความเห็นกับสื่อต่างประเทศต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ผิดปกติอย่างมาก นายภูมิธรรมกล่าวว่า นายทักษิณก็แสดงความคิดเห็นของท่านไป ไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทย สิ่งที่เราพูดและแถลงในวันนี้คือ สิ่งที่ถูกกระทำเพียงเท่านั้น

เมื่อถามว่า ในการหาเสียงพรรคชูให้คุณหญิงสุดารัตน์ เป็นนายกฯ และตอนยื่นแคนดิเดตนายกฯ พรรคก็ส่งแคนดิเดตนายกฯถึง 3 คน แต่จะยกตำแหน่งนี้ให้คนจากพรรคอื่น นายภูมิธรรมกล่าวว่า ตรงนี้คุยกันได้ ไม่มีปัญหา การตั้งรัฐบาลอยู่ที่เราต้องการยืนยันในเจตนารมณ์ประชาชน ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศออกไปจากสถานการณ์เดิมๆที่เป็นมาอยู่ 5 ปี เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญสุด ส่วนเรื่องอื่นๆ เป็นเรื่องรอง


You must be logged in to post a comment Login