วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

ไพรีศาสนา

On March 26, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 26 มี.ค. 62)

เมื่อก่อนเราตำหนิเด็กวัยรุ่น เด็กช่างกลที่ยกพวกตีกัน แต่ตอนนี้ที่น่าเศร้าใจคือเปลี่ยนเป็นสามเณรและพระทะเลาะกัน ตีกัน แทงกัน เพราะขาด “สมณสัญญา” คือขาดการหมายรู้ว่าตัวเองเป็นอะไร เลยทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร น่าขยะแขยง น่ารังเกียจ ติดยาเสพติด สร้างความมัวหมองให้กับพระพุทธศาสนา

เป็นยุคที่ต้องกวาดล้างสิ่งไม่ดีในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ตำรวจกองปราบฯกวาดล้างถึงในวัด พวกมีคดีที่หนีมาบวช พวกอาศัยผ้าเหลืองมาสร้างสิ่งไม่ดีอย่างคลิปฉาวต่างๆ พระผู้ใหญ่ต้องใส่ใจ ต้องดูแล หากพระเณรประพฤตินอกกรอบก็ต้องสอบสวน ถ้าผิดก็ต้องลงโทษ

พระเณรตีกันต่อหน้าคนเยอะแยะ ไม่มีความละอาย ไม่มียางอาย ภาพอย่างนี้คณะสงฆ์ที่ปกครองไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ หรือเจ้าคณะจังหวัด ต้องเดินเครื่องกำราบ ยิ่งมีคลิปเผยแพร่ไปก็ยิ่งทำลายพระพุทธศาสนา ทำลายศีลธรรม ทำลายศรัทธา คนจะกราบไหว้ คนจะทำบุญก็ไม่สนิทใจ

เมื่อครั้งพุทธกาลพระทะเลาะกันที่เมืองโกสัมพี ไม่ยอมลดราวาศอกกันเพียงเรื่องเล็กนิดเดียวคือ เรื่องล้างห้องส้วม พระพุทธเจ้าก็เลยไปอยู่ป่า ลิงกับช้างเอาข้าวมาถวาย พอชาวบ้านรู้ว่าพระทะเลาะกันจนเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าต้องปลีกตัวไป ชาวบ้านเลยไม่ทำบุญทำทาน ไม่ไปฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นการประท้วง ไม่ใส่บาตร พระที่ทะเลาะกันก็มานั่งสำนึกได้ว่าเพราะพฤติกรรมไม่ดีไม่งาม พระพุทธเจ้าก็ละทิ้ง ชาวบ้านก็ไม่ใส่บาตร ไม่ทำบุญ

พระที่ทะเลาะกันจึงไปอ้อนวอนขอให้พระพุทธเจ้ากลับมา เพราะสำนึกในความประพฤติที่ไม่ดีไม่งาม ทำลายภาพพจน์ของสมณะ ของนักบวช เพราะไม่มีสติ ไม่ระงับอารมณ์

พระเณรที่ตีกันจึงต้องสำนึก เพราะความเป็นพระจะไม่เหลือหากประพฤติตนเยี่ยงโจร หรือเป็นโจรแอบแฝงมาบวช เหมือนไพรีของพระศาสนา ก็หวังว่าคณะสงฆ์จะไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในเขตปกครองโดยไม่รู้ร้อนรู้หนาว ไม่มียางอาย

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login