วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

วิกฤตมลภาวะ

On March 21, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 21 มี.ค. 62)

ประเทศไทยยังครองแชมป์โลกฝุ่นพิษ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยเฉพาะที่เชียงใหม่ครองแชมป์โลกฝุ่นพิษ โดยข้อมูลจาก airvisual.com ระบุอันดับคุณภาพอากาศ (AQI) เมืองที่มีมลพิษว่า เชียงใหม่เป็นอันดับ 1 ของโลกที่มีค่ามลพิษสูงที่สุด โดยจุดที่มีความร้อนสะสมในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-12 มีนาคม 2562 มีจำนวน 613 จุด มากกว่าปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกัน (272 จุด) อำเภอที่พบจุดความร้อนสะสมมากที่สุดคือ อำเภอเชียงดาว แม่แจ่ม ฮอด และอมก๋อย ตามลำดับ

ส่วนพื้นที่ที่เกิดไฟป่าเกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 284 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 274 จุด พื้นที่เขต ส.ป.ก. 24 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 22 จุด

คุณภาพอากาศที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดได้ 252 ค่า PM2.5 จำนวน 142 ไมโครกรัมต่อ ลบ.ม., ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ คุณภาพอากาศ 236 ค่า PM2.5 จำนวน 126 ไมโครกรัมต่อ ลบ.ม., ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ คุณภาพอากาศ 193 ค่า PM2.5 จำนวน 193 ไมโครกรัมต่อ ลบ.ม. และตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม คุณภาพอากาศ 145  ค่า PM2.5 จำนวน 68 ไมโครกรัมต่อ ลบ.ม. โดยทั้ง 4 จุด คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ และค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคมที่ผ่านมา เชียงใหม่เกิดวิกฤตหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน ประกอบกับพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ อากาศจึงไม่กระจาย ทำให้พื้นที่ข้างเคียงมีผลกระทบ

ขณะที่ในกรุงเทพฯปัญหามลภาวะยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนมีอาการเจ็บป่วย สุขภาพไม่แข็งแรง เมื่อเจ็บป่วยก็เสียค่ารักษาพยาบาล

ปัญหามลภาวะจึงมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ ถ้าไม่แก้ไขอย่างจริงจังยั่งยืนคนไทยก็จะกลายเป็นคนขี้โรค เพราะสุขภาพไม่ดี แต่หากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดี ร่างกายก็สดชื่น ไม่เจ็บป่วย ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ปัญหา ช่วยกันคิดช่วยกันทำ ถ้าไม่ช่วยกันทำให้โลกน่าอยู่เราก็ต้องทนอยู่

ในอดีตเชียงใหม่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีอากาศดีที่สุดของประเทศ ของโลก แต่ปัจจุบันกลับตรงกันข้าม โลกใบนี้จึงไม่มีอะไรเที่ยง แต่สภาพอากาศเราช่วยกันแก้ปัญหาได้ ไม่ใช่ทนอยู่ในสภาพที่เป็นพิษเป็นภัย

ก็หวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะนำเรื่องนี้มาพิจารณา และฝากนักการเมืองให้มีนโยบายในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย อย่ามัวแต่สาดโคลนใส่กันไปมา หรือคิดแต่เรื่องแจกเพื่อให้ได้คะแนนเสียง

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login