วันพฤหัสที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

“ช ทวี” เจอ 2 เด้งจ่อขึ้น “บัญชีดำ” รถ NGV ผิดสเปคจำนวนที่นั่งหาย

On March 18, 2019
S__47792311

นายสุวิทย์ บุตรพริ้ง บรรณาธิการ “เพจสืบจากข่าว” กล่าวว่า หลังจากที่นายประยูร ช่วยแก้ว รก.ผอ.ขสมก. ลงนามคำสั่งที่ 173/2562 ปลดนางสาวรัชนี ละอองทรัพยาภัทร ผู้อำนวยการสำนักบริการและจัดซื้อเมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา ทำให้เกิดเสียงวิพากย์วิจารย์ภายในกลุ่มพนักงาน ขสมก.ต่างพาตั้งข้อสงสัยถึงสาเหตุการโยกย้ายนางรัชนี ที่นั่งตำแหน่งสำคัญท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังร้อนระอุจากกรณี มติบอร์ด ขสมก.ยกเลิกสัญญากับ บริษัท ช ทวี ซึ่งยังเป็นคู่สัญญาโครงการจัดซื้อรถ NGV 489 คันอีกฉบับ ทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตุคือ 1.เมื่อ ขสมก.ยกเลิกสัญญาโครงการอีทิคเก็ตกับบริษัท ช ทวี แล้ว ขสมก.ยังเดินหน้ารับมอบ รถ NGV 89 คันล็อตสุดท้ายได้หรือไม่? 2. ถ้าหากว่าได้ ขสมก.ควรจะหักค่าเสียหายที่ บริษัท ช ทวี ได้ทำบันทึกข้อตกลงไว้กับนายประยูร เรื่องความรับผิดชอบกรณ์อุปกรณ์อีทิคเก็ต ไม่สามารถหักเงินค่าโดยสารออกจากบัตรคนจนได้จริงเป็นเหตุให้ ขสมก.ได้รับความเสียหายเป็นเงินกว่า 70 ล้านบาท ควรส่งเรื่องราวให้สำนักกฏหมายของ ขสมก.พิจารณาตามข้อกฏหมายก่อนอย่าเร่งรีบตั้งเบิกเงินจ่ายค่ารถ
นายสุวิทย์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ขสมก.ยังต้องพบกับปัญหาที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงคือ เรื่องสัญญาซ่อมบำรุงรถโดยสาร NGV.489 คัน ซึ่งมีผลผูกพันนาน 10 ปีมูลค่า 2,300 กว่าล้านบาท โดยมีบริษัท ช ทวี เป็นบริษัทหลักในการทำสัญญากิจการร่วมค้ากับ บริษัทสแกนอินเตอร์ เพราะเมื่อ ขสมก.ต้องประกาศขึ้นบัญชีดำ ช ทวี แล้วสัญญาซ่อมบำรุงจะต้องถูกยกเลิกตามไปด้วย แม้บริษัทสแกนอินเตอร์ไม่ถูกขึ้นบัญชีดำก็ตาม แต่การเป็นคู่สัญญากับ ขสมก.โดยวิธีจดทะเบียนกิจการร่วมค้าของทั้ง 2 บริษัทตามกฏหมายต้องถือว่า เป็นนิติบุคคลเดียวกัน อีกทั้งคุณสมบัติของบริษัทสแกนอินเตอร์ ยังขาดคุณสมบัติเพราะไม่ปรากฏว่าเคยเป็นคู่สัญญารับงานซ่อมบำรุงรถโดยสารหรือจำหน่ายรถโดยสารให้กับหน่วยงานของรัฐมาก่อน ขสมก.ภายใน ขสมก.วันนี้กำลังปั่นป่วนอย่างหนักมีการจับกลุ่มพูดคุยเผยแพร่ข้อความเข้าไปใน Line กลุ่มพนักงาน ขสมก.ว่า “ รถNGV ทั้ง 489 คันผิดสเปกไม่ตรงกับที่กรอบ TOR กำหนด” แถมมีมือดีเผยแพร่แจกจ่ายเอกสารร้องเรียน สตง. เลขที่พิเศษ/2562 เรื่องขอให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ใจความระบุว่า
“เรียนสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)ตามที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดซื้อรถโดยสารจำนวน 489 คัน จากบริษัท ช.ทวีฯจำกัด นั้นในเอกสารซึ่งเป็นข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะให้ผู้รับจ้างจัดทำ(TOR) ข้อหนึ่งในจำนวนหลายข้อ ได้กำหนดจำนวนผู้โดยสารไว้ทั้งนั่งและยืนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 60 คน ครั้นเมื่อพิจารณาจากด้านนอกของรถโดยสารที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดซื้อมาแล้วจะเห็นได้ว่า ระบุจำนวนผู้โดยสารนั่งได้ 35 คน และยืนเพียง 11 คน รวมเป็นผู้โดยสารทั้งหมดเพียง 46 คน ซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ใน TOR ถึง 14 คน ซึ่งจำนวนผู้โดยสารที่รถโดยสารแต่ละคันสามารถบรรทุกได้น่าจะถือได้ว่าเป็นข้อสาระสำคัญ แต่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกลับดำเนินการไปโดยมิได้คำนึงถึงจำนวนผู้โดยสารทั้งนั่งและยืนซึ่งเป็นข้อสาระสำคัญดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินซื้อรถโดยสาร สอบสวน และพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบ ลงชื่อ นายธีระพัฒน์ โกมลเสวิน อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยสำนักกฏหมาย ขสมก.(ผู้ร้อง)”
ด้านนายวีระศักดิ์ ยอดอาจ นักกฏหมายผู้ชำนาญการ พรบ.จัดซื้อและกฏหมายปกครองให้ความเห็นว่า หากเอกชนส่งมอบพัสดุที่ไม่ตรงกับความต้องการของภาครัฐที่กำหนดไว้ใน TOR แล้วยังมีการตรวจรับมอบพัสดุนั้นๆแถมยังมีการชำระเงินให้เอกชนคู่สัญญาไปแล้วนั้น ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคณะกรรมการตรวจรับ ขสมก.ต้องรับผิดชอบอย่างแน่นอน ที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจรับโดยเฉพาะข้อ 3.1.ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน ( TOR) และคุณลักษณะของรถโดยสาร ดังนั้นการรับรถโดยสาร NGV.ที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงตามคุณสมบัติตามเงื่อนไขในสัญญานั้นอาจเข้าข่าย “จงใจบกพร่องในการตรวจเอกสารและเงื่อนไขทางเทคนิคเพื่อรับมอบรถและจงใจให้เข้าสู่กระบวนการเบิกจ่ายเงินให้คู่สัญญา”คณะกรรมการตรวจรับชุดนี้หนีไม่พ้นโทษจำคุกและชดใช้เงินให้แก่ ขสมก. แต่ถ้าวันนี้คณะกรรมการตรวจรับสำนึกหรือพึ่งนึกได้ก็ตาม ขอแนะนำว่ารีบทำหนังสือถึง ผอ.ขสมก. ถึงคณะกรรมการบริหาร หรือ บอร์ด ขสมก.เพื่อยับยั้งการชะระเงินค่ารถ NGVที่เหลือเพื่อแสดงเจตนาว่าไม่ได้จงใจจะเป็นการไม่รู้หรือ ประมาทเลินเล่อก็สุดแล้วแต่ ก็อาจทุเราโทษที่ต้องรับผิดชอบลงได้บ้าง
“ ถ้า ขสมก.ทำทุกอย่างถูกต้องตามกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆตรงไปตรงมารักษาผลประโยชน์ขององค์กรและของรัฐเป็นหลัก กรณีนี้หากผู้บริหาร ขสมก.ยังพยายามที่ตรวจสอบหยุดยั้งยกเลิกการจ่ายเงินค่ารถ NGV ส่วนที่เหลือก็จะเป็นการแสดงเจตนาและบรรเทาความเสียหายลงได้ เท่าที่ติดตามเรื่องนี้เคยเห็นผู้ใหญ่ในรัฐบาลตั้งแต่นายกฯ รมว.คมนาคม ประธานบอร์ด ขสมก.และรักษาการผู้อำนวยการ ขสมก.ปรากฏตัวเป็นข่าวในพิธีรับมอบกันใหญ่โต ต้องถามว่า พวกท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนเป็นไปไม่ได้ไม่รู้ว่า รถเมล์ที่ท่านรับมอบผิดสเปคทั้งๆที่ข้างรถก็เขียนไว้ชัดเจนว่าจำนวนผู้โดยสารรับได้กี่คนตรงกับ TOR หรือไม่? ถ้ารัฐบาลนี้หมดอำนาจล งไม่มี คสช.ไม่มี ม.44 รับรองได้เลยว่ารัฐบาลหน้าได้รื้อฟื้นฟ้องร้องกันอีรุงตุงนังและต้องมีคนติดคุกแน่นอนต่อให้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปยังชื่อประยุทธ์อยู่ก็ตาม” นายวีระศักดิ์ กล่าวในที่สุด


You must be logged in to post a comment Login