วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

ไวรัสตับอักเสบ รู้ก่อน รู้เร็ว รักษาได้

On March 13, 2019
poster ไวรัสตับอักเสบ สถาบ

ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และซี ฟรี พร้อมรับฟังการบรรยายความรู้  เรื่อง“ไวรัสตับอักเสบบีและซี ภัยเงียบในตัวคุณ”  โดย แพทย์หญิงศุภรัตน์ เข็มนาค แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ สถาบันบำราศนราดูรในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 สถาบันบำราศนราดูรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2590 3558 (คุณอนงค์นุช)


You must be logged in to post a comment Login