วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯร่วมงาน 70 ปี สัมพันธ์ไทย-ม.อินเดียน่า สหรัฐอเมริกา

On March 12, 2019

1

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานฉลอง “ครบ 70 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา” พร้อมขึ้นกล่าวปาฐกถาในฐานะศิษย์เก่าผู้ที่เคยได้รับรางวัล Thomas Hart Benton Mural Medallion บุคคลผู้เป็นแบบอย่างของการอุทิศตนทำงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ เมื่อปี พ.ศ. 2559 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันก่อน


You must be logged in to post a comment Login