วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

ธนารักษ์เปิดจองเหรียญ”พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”4มี.ค.

On February 28, 2019
333

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้แผ่ไพศาลทั้งภายในประเทศและนานาอารยประเทศ ตลอดจนน้อมนำจิตใจของปวงชนชาวไทยให้แสดงความรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมทั้งเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ได้จัดทำขึ้น จำนวน 3 ประเภท ปริมาณรวมไม่เกิน 5 ล้านเหรียญ ประกอบด้วย

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 ชนิดราคา ได้แก่ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำ ชนิดราคา 19,000 บาท ประเภทขัดเงา ราคาจำหน่ายเหรียญละ 40,000 บาท
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงิน ชนิดราคา 1,000 บาท ประเภทขัดเงา ราคาจำหน่ายเหรียญละ 3,000 บาท
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว(ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา จ่ายแลกเหรียญละ 20 บาท

นอกจากนี้ยังมีเหรียญที่ระลึก 3 ประเภท ได้แก่

เหรียญที่ระลึกแพลทินัม(Platinum) จำหน่ายราคาเหรียญละ 1,000,000 บาท
เหรียญที่ระลึกเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ จำหน่ายราคาเหรียญละ 5,000 บาท
เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษ จำหน่ายราคาเหรียญละ 3,000 บาท
รวมถึงเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ ชนิดบุรุษ และสตรี จำหน่ายราคาเหรียญละ 1,600 บาท

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ทุกแห่งทั่วประเทศ เปิดเป็นหน่วยรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกดังกล่าว โดยกำหนดเปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม–4 เมษายน 2562 ณ สถานที่ดังต่อไป
นี้หน่วยงานของกรมธนารักษ์ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ, พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ, สำนักบริหารเงินตรา ถนนพลโยธิน จังหวัดปทุมธานี, สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่, ศาลาธนารักษ์ 1 ถนนราชดำเนิน จังหวัดเชียงใหม่, ศาลาธนารักษ์ 2 ศาลากลางจังหวัด จังหวัดสงขลา

นอกจากนี้เปิดให้จองผ่านธนาคารกรุงไทย, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัดโดย 1 คน สามารถจองได้ 1 สิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชนที่แสดงความเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่

ทางราชการออกให้ ดังนี้ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเหรียญทองคำขัดเงา จำนวน 1 เหรียญ เหรียญเงินขัดเงา จำนวน 1 เหรียญ,เหรียญโลหะสีขาว(ทองแดงผสมนิกเกิล)จำนวนไม่เกิน 20 เหรียญ สำหรับเหรียญที่ระลึกเหรียญแพลทินัม ไม่จำกัดจำนวน แต่ไม่เกินตามจำนวนผลิต, เหรียญเงินรมดำพ่นทราย จำนวน 1 เหรียญ, เหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษ จำนวน 1 เหรียญ

นายอำนวย กล่าวว่า กำหนดรับเหรียญ ณ สถานที่สั่งจอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป สำหรับเหรียญเฉลิมพระเกียรติ หรือเหรียญประดับแพรแถบ สั่งซื้อที่กรมธนารักษ์ โดยจะแจ้งกำหนดการจำหน่าย ให้ทราบต่อไปและรายได้จากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกดังหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย


You must be logged in to post a comment Login