วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

ผ่านแล้วร่างกม.นิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชา3กลุ่มแจ้งใน90วันพ้นโทษ

On February 14, 2019
333

ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ ซึ่งมีผู้แทนจากกรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อัยการสูงสุด กรมศุลกากร เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ป.ป.ส. กระทรวงกลาโหม รวมทั้ง อย. และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมได้มีมติรับรองร่างอนุบัญญัติ 5 ฉบับ ที่จะออกตามร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ. … โดยเป็นกฎกระทรวง 1 ฉบับ ว่าด้วยการอนุมัติการผลิต นำเข้า ส่งออก กัญชา ส่วนประกาศอีก 4 ฉบับคือ ประกาศกระทรวงเรื่องตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบในส่วนของแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านที่จะอนุญาตให้ปรุงยา และประกาศนิรโทษผู้ครอบครองกัญชา 3 ฉบับ โดยให้ผู้ครอบครองมาแจ้งการครอบครองภายใน 90 วัน หากดำเนินการตามนี้ไม่ต้องรับโทษ

นพ.ธเรศกล่าวต่อว่า ประกาศนิรโทษผู้ครอบครองกัญชาฉบับที่ 1 หน่วยงานผู้ประกอบวิชาชีพที่มีการครอบครองกัญชาเพื่อการศึกษาวิจัย ทั้งภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงรัฐวิสาหกิจชุมชน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะต้องไปขออนุญาตตามกฎกระทรวงใหม่ต่อไป 2.ผู้ป่วยที่มีใบรับรองแพทย์ได้รับการรับรองการเจ็บป่วยจากทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย โดยไม่จำเป็นต้องเป็น 4 กลุ่มโรคที่มีงานวิจัยรองรับแล้วเท่านั้น แต่จะดูที่คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นหลัก ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบแล้วจะให้หนังสือรับรองการครอบครองในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการใช้รักษาโรค และ 3.บุคคลอื่นๆ ซึ่งกรณีนี้หลายคนกังวลว่าหากมาแจ้งครอบครองแล้วจะทำให้ตกเป็นเป้าหรือไม่นั้น ตนอยากเรียนว่าขอให้สบายใจ เมื่อกฎหมายเปิดให้แล้วก็ขอให้มาแจ้งครอบครอง หากไม่มาจะถือว่ามีความผิดฐานครอบครองกัญชาผิดกฎหมาย

เลขาธิการ อย. กล่าวอีกว่า ยืนยันว่าการเขียนกฎหมายลูกก็เป็นไปตามที่มีระบุในร่างกฎหมายแม่ ไม่สามารถไปเขียนเกินจากนั้นได้ จากนี้คณะกรรมการยาเสพติดให้ อย. ดำเนินการนำร่างกฎหมายลูกทั้ง 5 ฉบับ ไปรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้อง ทั้งการจัดเป็นวงประชุม และรับฟังผ่านเว็บไซต์ของ อย. ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เร็ว และนำความเห็นมาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษอีกครั้ง


You must be logged in to post a comment Login