วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

มนุษย์กับหุ่นยนต์?

On February 6, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 6 ก.พ. 62)

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนแรงงานคน ทำให้เกิดความวิตกว่าจะทำให้คนว่างงาน คนตกงานมากขึ้นหรือไม่

อย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์ก็นับว่ามีประโยชน์มากมาย แม้ในหลายงานจะมาแย่งงานคน แต่จุดประสงค์สำคัญคือการพัฒนาหุ่นยนต์มาช่วยเหลือคน ส่วนคนก็ต้องตามให้ทัน คนที่ไม่พัฒนาหรือไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีก็จะอยู่ลำบากมากขึ้น แม้หลายอย่างหุ่นยนต์จะมาช่วยคนมากกว่าก็ตาม ในอนาคตจะทำมาหากินอย่างไร ต้องตามโลกให้ทันด้วย

แต่หุ่นก็ต้องทำตามที่คนเราป้อนข้อมูลหรือสั่งให้ทำ ไม่สามารถคิดได้ด้วยตัวเองหรือคิดเองได้หมด คนจะได้ประโยชน์จากหุ่นยนต์ที่ผลิตออกมา จะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็มาจากการพยายามคิดค้น ค้นคว้าของคน เพื่อให้หุ่นยนต์มาช่วยคน ไม่ใช่มาสร้างปัญหา

บางคนวิตกว่าถ้าหุ่นยนต์เกิดการพัฒนาตัวเองจากระบบที่คาดไม่ถึงแล้วไม่ทำตามคำสั่ง อย่างหนังหลายเรื่องที่สร้างขึ้นมา จะเกิดอะไรขึ้น จะแก้กันอย่างไร จะเกิดสงครามระหว่างหุ่นยนต์กับคนจริงหรือไม่ หุ่นยนต์หรือคนใครจะชนะใครจะแพ้ หรือพินาศย่อยยับไปกันหมด

ก็หวังว่าจะไม่เป็นอย่างในหนัง หุ่นยนต์เอามาช่วยด้านแรงงาน ด้านอุตสาหกรรมต่างๆ แม้แต่เอามาช่วยดูแลความปลอดภัย ป้องกันโจรผู้ร้าย หรือช่วยดูแลเด็กและผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นเพื่อนกับมนุษย์ อย่างนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างมาก เพราะหุ่นยนต์ช่วยงานได้สารพัด

ถ้าพัฒนาหุ่นยนต์ถูกทางถูกต้องก็มีแต่ประโยชน์ สังคมก็จะเกิดความสุข ความสงบสุข เพราะเป็นการสร้างสรรค์ ไม่ใช่เพื่อทำลายหรือทำร้ายคนอย่างที่บางคนเกรงกลัว จึงไม่น่าต้องกังวล เพราะหุ่นยนต์จะช่วยคนมากกว่าทำร้ายคนถ้าทำเพื่อประโยชน์ของมนุษย์

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login