วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

เปลี่ยนพฤติกรรม

On February 5, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 5 ก.พ. 62)

มลพิษฝุ่นในกรุงเทพฯและปริมณฑลทุกพื้นที่เริ่มทุเลา เพราะทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหา เอกชนก็เอาเครื่องบินเล็กไปโปรยน้ำ แต่ช่วงนี้พอดีตรงกับตรุษจีน มีการเผากระดาษเงินกระดาษทอง จุดธูป จึงอาจทำให้เกิดควันมากกว่าปรกติ ซึ่งคาดว่าจะมีการจุดธูปทั่วโลกปีนี้ประมาณ 100,000 ตัน คิดดูว่าจะเกิดควันมากมายขนาดไหน

ตามวัดวาอารามก็เริ่มตื่นตัวกันแล้ว ไม่มีการจุดธูปจุดเทียนแบบเก่าๆ ใช้วิธีจุดธูปเทียนด้วยไฟฟ้า ซึ่งก็สว่างเหมือนกัน ถือเป็นวิวัฒนาการที่ทันกับสถานการณ์ เพราะถ้ายังทำเหมือนที่ผ่านมา บางอย่างมีแต่โทษ มันก็จะอยู่กันยาก อยู่กันลำบาก ทำให้โลกไม่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นจะต้องร่วมแรงร่วมใจ ร่วมไม้ร่วมมือ มีสามัญสำนึก ไม่ปล่อยให้โลกเต็มไปด้วยฝุ่น

ประเพณีที่ทำให้สร้างปัญหาก็ต้องลด ละ เลิกบ้าง อย่างวัดเล่งเน่ยยี่ที่มีการจุดธูปเทียน เผากระดาษมาก คนแถวนั้นก็มีปัญหาทางเดินหายใจ จึงหวังว่าพี่น้องชาวจีนจะเปลี่ยนวิธีการไหว้ การจุดการเผาอะไรที่ทำให้ชีวิตอยู่ยากก็ต้องเลิก ต้องลด ก็ดีใจที่คนจีนจำนวนไม่น้อยช่วยกันแก้ปัญหา ไม่เผากระดาษเงินกระดาษทองมากมายก่ายกอง สารพิษต่างๆที่เป็นอันตรายก็จะลดลงไม่ว่าในกรุงเทพฯหรือต่างจังหวัด

เราจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่ออยู่ให้ได้ อยู่ให้สบาย อยู่เย็นเป็นสุข ไม่ใช่อยู่ร้อนนอนทุกข์เพราะความเชื่อทางวัฒนธรรมประเพณีที่ผิดกาลเทศะ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เหตุการณ์มันทำให้อยู่ยากอยู่ลำบาก อะไรที่จะลดราวาศอกได้ก็ต้องทำ อย่าฝืนอย่าขืนทำ

ที่บอกว่าความประเสริฐของมนุษย์อยู่ที่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร เหตุการณ์อะไรที่ควรหยุดควรเบาก็ต้องหยุด อย่าฉุดเอาความเสื่อมทรามมาให้โลก ก็หวังว่าฝุ่นละอองจะลดลงเรื่อยๆ เชื่อว่าจะเห็นฟ้าใส อากาศสวย แล้วเราก็จะหายใจสบาย อยู่ด้วยความสุข

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login