วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

พรรคพลังท้องถิ่นไทเปิดศูนย์ฯ เมืองคอน ดัน “ทุ่งสง”เมืองท้องถิ่นพิเศษ

On January 12, 2019
1547289008282

1547289012428

ทีมผู้บริหารพรรคลงพื้นที่เปิดศูนย์ประสานงานของพรรคพลังท้องถิ่นไทใน อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช เพื่อสานต่อนโยบายด้านท้องถิ่น และเปิดเวทีร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนโดยชุมชน “ชูทุ่งสง เมืองท้องถิ่นพิเศษ”

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ เลขาธิการพรรคพลังท้องถิ่นไท พร้อมด้วย ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม ที่ปรึกษาคณะทำงานพรรค ผู้ประสานพรรคในเขตพื้นที่ภาคใต้ ลงพื้นที่เขตทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อร่วมทำพิธีและว่าผู้สมัครในเขตพื้นที่ต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี เปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่น อาทิ นายนัฎประชา เอื้อสกุล นายสุจินต์ รังสิมันตุชาติ นางนิตยา เฉลิมวรรณ ดร.ธาตรี คำแพง ทายาท อดีตนัการเมืองเจ้าของพื้นที่ นายวราโชติ มณีอ่อน นายวิชัย วิเชียรมณี นายวัชระ ถาวรพาร์หมณ์ นายเพิ่มศักดิ์ หนูทอง นายภูมิใจ ดีเป็นแก้ว เดินทางมาร่วมงานเปิดศูนย์อำนวยการ พร้อมประชาชนที่สนับสนุนว่าที่ผู้สมัคร

นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ เลขาธิการพรรคพลังท้องถิ่นไท เปิดเผยว่า มีความคาดหวังว่า ว่าที่ผู้สมัครของพรรค คือ นายธาตรี คำแหง จะได้รับการเลือกตั้ง เนื่องจากกระแสตอบรับจากคนในพื้นที่ดีมาก ประกอบกับ นายธาตรี เป็นบุตรชายของ นายนิยม คำแหง อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช ในเขตนี้ ซึ่งแม้จะเป็นอดีต ส.ส.แต่คลุกคลีกับชาวบ้านและทำงานกับมวลชนมาโดยตลอด จึงมีฐานคะแนนทั้งฐานคะแนนของนายนิยม ผู้เป็นบิดาและคะแนนเสียงของ นายธาตรี เองก็ค่อนข้างหนาแน่น

“ในส่วนนโยบายของพรรค 4 ช. 8 จ. ในส่วนนี้เน้น จ.จริงจัง คือการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยหากพรรคได้ ส.ส. จะผลักดันให้ อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่จะเชื่อมโยงเมืองใหญ่และเชื่อมโยงสองฝั่งทะเลเป็นเมืองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”

ด้านนายธาตรีกล่าวว่า ที่ผ่านมาอยู่ในฐานะนักวิชาการอยู่ในภาคใต้มาเป็นเวลานาน รับราชการในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ฟโดยล่าสุดเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก่อนตัดสินใจลาออกเพื่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ มั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสามารถเบียดแทรกผู้สมัครของพรรคเก่าแก่ เข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้กับประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรได้ ด้วยการทำงานที่ “ชัดเจนเพื่อคนไทย จริงใจเพื่อท้องถิ่น”

สำหรับศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 อยู่ใน ต.ควนกรด อ. ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จะประสานการเลือกตั้งในพื้นที่อำเภอทุ่งสง และอำเภอบางขัน พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกพรรค ไปด้วย


You must be logged in to post a comment Login