วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

โรคเลื่อน

On January 8, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 8 ม.ค. 62)

ในที่สุดโรคเลื่อนการเลือกตั้งก็มีแนวโน้มสูง แม้จะอ้างเหตุผลใดก็ถือว่าไม่ได้เป็นไปตามโรดแม็พ ทำให้คนกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยที่จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจที่พบว่าคนส่วนใหญ่อยากเลือกตั้ง เพราะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองที่ไม่มีการเลือกตั้งมานานกว่า 5 ปี

แม้รัฐบาลทหารจะทำให้บ้านเมืองมีความสงบ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องที่คนยากจนข้นแค้นมาก ส่วนภาคใต้ก็ยังไม่สงบ แถมยังมาโดนพายุปาบึกอีก เพราะฉะนั้นเรื่องภัยต่างๆอย่าประมาท ถ้าต้องตายก็ขอให้ตายอย่างที่จิตใจมีสุคติเป็นอารมณ์ พร้อมที่จะดับ พร้อมที่จะไปสงบ

ใครจะอยู่ในสภาพอย่างไร จะมีเลือกตั้งหรือไม่ ก็อย่าไปเสียอกเสียใจเสียขวัญมากเกินไป ต้องเข้มแข็งเพื่อให้ชีวิตเดินหน้าต่อไป ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า เลื่อนระดับลดโกง ลดอุบัติเหตุ ซึ่งรัฐบาลหมดมุขที่จะทำแล้ว ประชาชนจึงต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ช่วยตัวเอง ไม่รอให้รัฐบาลทำ ไม่สร้างปัญหาให้ตัวเองและครอบครัว ประเทศก็ไม่มีปัญหา เราต้องยกระดับเลื่อนตัวเองให้เป็นมนุษย์ฉลาด ฉลาดทำมาหากิน ฉลาดในการดำเนินชีวิต ไม่โกง ไม่ก่อเรื่องวุ่นวายให้บ้านเมือง ประเทศก็จะอยู่กันอย่างสงบ ปีใหม่ก็จะดีตลอดปี

อย่ามัวหาความสุขโดยไม่รู้จักสร้างความสุข เหมือนคนหาบ้านเช่า แต่ไม่คิดจะสร้างบ้านอยู่เอง เราก็คงยากจะมีความสุข แม้ไม่มีการเลือกตั้งก็รอได้ คอยได้ ไม่ใช่เลือกตั้งแบบร้อนๆ ก็จะอยู่ร้อนนอนทุกข์

ก็ขอให้เราอยู่ในความสงบ ยึดความถูกต้องดีงาม ยึดหลักธรรมทางศาสนาไว้บ้าง เราจะได้ไม่วิตกกังวล บ่นโน่นบ่นนี่ เพราะยังมีภัยอีกหลายด้านที่เราต้องศึกษาเรียนรู้ เราต้องเตรียมตัวตั้งท่ารับให้ได้อย่างฉลาด

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login