วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

ติดอยู่ติ่งเดียว

On January 7, 2019
pok070119

คอลัมน์ : โลกวันนี้มีประเด็น

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 7 ม.ค. 62)

ถึงตอนนี้ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ จะไม่มีการเลือกตั้งอย่างที่โหมโรงกันมานาน หากฟังจากมือกฎหมายรัฐบาล คสช. ที่ส่งสัญญาณย้ำหลายครั้งไปถึง กกต. รัฐบาลต้องการให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นช่วงวันที่ 24 หรือ 31 มีนาคม แต่ที่ กกต. ยังไม่เออออห่อหมกด้วยเพราะไม่มั่นใจข้อกฎหมายเรื่องกรอบเวลาจัดเลือกตั้งภายใน 150 วันที่รัฐธรรมนูญกำหนดว่าจะหมายถึงแค่จัดหย่อนบัตรลงคะแนนหรือรวมการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 60 วันหลังวันเลือกตั้งเอาไว้ด้วย แต่ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยพลังอำนาจที่รัฐบาลมี เชื่อว่าที่สุดแล้ว กกต. น่าจะได้รับการรับรองจนเกิดความมั่นใจว่าจะไม่เดือดร้อนหลังจัดเลือกตั้งหากรับรองผลเกินกรอบเวลา 150 วัน เมื่อเป็นเช่นนี้การเลือกตั้งก็น่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่มือกฎหมายรัฐบาลให้ไกด์ไลน์มาคือไม่วันที่ 24 ก็ 31 มีนาคม

ถ้านับช่วงเวลาปลอดโปร่งสำหรับการจัดเลือกตั้งตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นำสารจากรัฐบาลทหาร คสช. ไปแจ้งกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คือช่วงก่อนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก15 วัน และหลังงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วอีก 15 วัน ไม่ควรมีกิจกรรมทางการเมือง

บวกกับระยะเวลาที่ กกต. ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 60 วันหลังวันหย่อนบัตร วันจัดเลือกตั้งที่เหมาะสมคือช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคม

แต่ยังมีปัญหาข้อกฎหมายให้ต้องตีความ

ประเด็นที่ว่าคือ ข้อกำหนดที่ว่าจะต้องจัดเลือกตั้งภายใน 150 วันหลังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญประกาศใช้ คือกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา ก็คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

สิ่งที่ กกต. กังวลคือคำว่าจัดเลือกตั้งภายใน 150 วันนั้น หมายถึงแค่จัดหย่อนบัตรลงคะแนนหรือนับรวมการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งด้วย

ถ้าฟังจากน้ำเสียงของนายวิษณุที่ชี้เป้าว่าวันเลือกตั้งที่เหมาะสมคือวันที่ 24 หรือ 31 มีนาคม กรอบเวลาที่ กกต. จะรับรองผลการเลือกตั้งคือวันที่ 22 หรือ 31 พฤษภาคม

กรณีนี้แม้การเลือกตั้งจะยังอยู่ในกรอบเวลา 150 วันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด แต่การรับรองผลการเลือกตั้งทะลุกรอบเวลา 150 วัน

ถ้ายึดตามที่นายวิษณุให้ไกด์ไลน์กับ กกต. หมายความว่ารัฐบาลตีความกฎหมายว่ากรอบเวลา 150 วันนับเฉพาะการจัดหย่อนบัตรลงคะแนนเท่านั้น ไม่นับรวมการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

แต่ปัญหาคือรัฐบาลไม่ได้เป็นผู้ชี้ขาดกฎหมาย กกต. กังวลว่าอาจมีคนไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ซึ่งจะเกิดความเสียหายตามมา และ กกต. จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม หากจัดเลือกตั้งเร็วกว่าวันที่ 24 หรือ 31 มีนาคม ช่วงระยะเวลาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งก็ยังคาบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่หากนับไป 15 วันหลังงานพระราชพิธีวันสุดท้ายคือวันที่ 6 พฤษภาคม กรอบเวลาสิ้นสุดกิจกรรมคือวันที่ 21 พฤษภาคม

“เลื่อนวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 3, 10, 17, 24, 31 เดือนมีนาคมได้หรือไม่ แต่ถึงอย่างไรการเลือกตั้งไม่ควรเกินเดือนมีนาคม และหากยกตัวอย่างสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง หากเลือกตั้งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ กกต. คาดว่าจะประกาศผลวันที่ 24 เมษายน ตามกรอบ 60 วัน แต่ระหว่างวันที่ 24 เมษายนเป็นต้นมาจะมีพระราชพิธีต่างๆขึ้นแล้ว ถ้าขยับออกไปก็ต้องดูว่ากรอบการประกาศผล 60 วันจะตรงกับวันไหน ถ้าเป็นวันที่ 3 มีนาคมก็จะตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม ซึ่งก็อยู่ในช่วงของพระราชพิธี ถ้าขยับออกไปก็ควรให้พ้นออกไปเลย หากเลือกตั้งวันที่ 10 มีนาคมก็จะประกาศผลวันที่ 10 พฤษภาคม ก็เริ่มพ้นออกไปแล้ว แต่ถ้าขยับไปเป็นวันที่ 24 หรือ 31 มีนาคม ก็จะประกาศผลวันที่ 22 หรือ 31 พฤษภาคม ก็จะพ้นงานพระราชพิธีทั้งหมด”

นี่คือสารที่นายวิษณุพยายามส่งย้ำไปถึง กกต.

ทั้งนี้ เชื่อว่าหากมีใครสักคนให้ความมั่นใจกับ กกต. ในเรื่องกรอบเวลา 150 วันได้ว่านับเฉพาะการจัดหย่อนบัตรลงคะแนน ไม่เกี่ยวกับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ก็มีความเป็นไปได้สูงที่การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 หรือ 31 มีนาคม

แต่หากไม่มีใครให้ความมั่นใจกับ กกต. ในเรื่องนี้ได้ ระยะปลอดภัยของ กกต. ในการจัดเลือกตั้งคือวันที่ 10 มีนาคม

อย่างไรก็ตาม หาก กกต. คิดว่าสามารถเร่งประกาศรับรองผลได้เร็วกว่า 60 วันตามที่กฎหมายให้กรอบเวลาไว้ วันเลือกตั้งก็ขยับไปเป็นวันที่ 17 หรือ 24 มีนาคมได้ แต่หากจะทะลุไปถึงวันที่ 31 มีนาคมอย่างที่นายวิษณุให้ไกด์ไลน์มา กรอบเวลา 60 วันจะบีบคั้น กกต. ให้เร่งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเกินไป

ปัญหาเดียวที่ติดขัดอยู่ตอนนี้คือ กรอบเวลา 60 วันที่จะต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งหลังวันปิดหีบลงคะแนนว่านับรวมในกรอบเวลา 150 วันหรือไม่

ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยพลังอำนาจที่รัฐบาลมี

เชื่อว่าที่สุดแล้ว กกต. น่าจะได้รับการรับรองจนเกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาให้เดือดร้อนหลังจัดเลือกตั้ง และการเลือกตั้งก็น่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่นายวิษณุให้ไกด์ไลน์มาคือไม่วันที่ 24 ก็ 31 มีนาคม


You must be logged in to post a comment Login