วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

สนช.ถกร่างกม.สลากกินแบ่งฯ10ม.ค.เพิ่มโทษขายหวยเกินราคา

On January 6, 2019
333

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 10 มกราคม มีวาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับที่… พ.ศ. … จำนวน 17 มาตรา ในวาระแรก ตามที่ ครม. เสนอมา ทั้งนี้ มีสาระสำคัญคือ การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 เพื่อปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และกำหนดบทลงโทษความผิดกรณีจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนด อาทิ มาตรา 7 ที่มีการเพิ่มเติมอำนาจคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลให้สามารถกำหนดจำนวน รูปแบบ และวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จากเดิมที่มีอำนาจแค่การกำหนดราคา วิธีการจำหน่าย และการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ซึ่งจะมีผลทำให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถออกสลากรูปแบบใหม่ๆตามแบบสากลได้ อาทิ สลากรวมชุด สลาก 2 ตัว 3 ตัว สลากลอตโต้ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์หรือตู้ขายสลากอัตโนมัติ

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า มาตรา 10 เรื่องการจัดสรรเงินรางวัล หากการออกรางวัลงวดใดไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล จะนำเงินที่จัดสรรไว้ไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง และมาตรา 13 เรื่องการกำหนดโทษผู้ขายสลากกินแบ่งเกินราคาที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากเดิมที่มีโทษปรับเพียง 2,000 บาท รวมถึงกรณีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับเช่นกัน ทั้งนี้ สำหรับผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 นั้น ปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่แสดงความไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลมีอำนาจออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในรูปแบบใหม่ๆได้ เพราะเกรงว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางมอมเมาประชาชนได้ง่ายขึ้นกว่าสลากในรูปแบบเดิม รวมถึงเกรงว่ากลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ที่เป็นผู้ค้าสลากรายย่อย จะเข้าถึงสลากรูปแบบใหม่ได้ลำบาก เพราะอาจมีการเลือกปฏิบัติ เช่นเดียวกับกรณีเพิ่มโทษแก่ผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่เสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเห็นว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริง เพราะปัญหาเกิดจากพ่อค้าคนกลาง แต่ตำรวจไล่จับแต่ผู้ค้ารายย่อย อีกทั้งการขายสลากเกินราคาส่วนใหญ่เกิดจากการขายสลากรวมชุด

ด้านนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก สนช. กล่าวว่า เท่าที่ดูภาพรวมของร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวนั้นไม่ติดใจ เพราะต้องการปราบปรามเรื่องการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาเป็นหลัก แต่ยังกังวลในเรื่องการเพิ่มอำนาจคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลให้พิจารณาออกสลากรูปแบบใหม่ๆได้ เพราะอาจเป็นช่องทางให้เกิดหวยออนไลน์ออกมามอมเมาเยาวชนได้ง่ายขึ้น ในส่วนนี้จะต้องรอความชัดเจนจากตัวแทนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและคณะกรรมการกฤษฎีกามายืนยันต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันที่ 8 มกราคมก่อน หากพบว่ามีการโยงไปถึงเรื่องหวยออนไลน์ได้คงต้องแก้ไข เรื่องนี้จะต้องรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกฎหมายในช่วงท้ายๆของรัฐบาลต้องระมัดระวังไม่ให้สังคมเข้าใจผิดรัฐบาลและ สนช. ได้


You must be logged in to post a comment Login