วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

ความอดทน

On December 27, 2018
prapayom

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 27 ธ.ค. 61)

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ 2562 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานลายพระหัตถ์เชิญพระพุทธศาสนสุภาษิตว่า “ขนฺติ หิตสุขาวหา ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข”

เป็นพระคติธรรมที่ประทานพรชาวพุทธเราให้มีที่พึ่งทางใจ คำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านพระเถระผู้ใหญ่ระดับสมเด็จพระสังฆราชว่า ความอดทนนำมาซึ่งความสุข ความเจริญ หลายด้านหลายประการ

เวลานี้พูดถึงความอดทนของเราดูจะลดน้อยหายไปไม่ใช่น้อย ตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศที่มักทนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ ทนเสียงตำหนิติเตียนไม่ได้ แต่ที่เลวร้ายกว่านั้นคือ ลูกที่ไม่ทนคำตำหนิติเตียนตักเตือนของพ่อแม่ อย่างข่าวเด็กผู้หญิงอายุ 10 กว่าปี เขียนในเว็บไซต์ด่าทอแม่ตัวเองเหมือนประจานตัวเองว่าไม่น่าเกิดมาเป็นลูก หรือตำหนิติเตียนต่างๆจนเหลือทน

เรื่องขันติถือเป็นหลักธรรมที่เยี่ยมยุทธ์ที่จะทำให้มนุษย์มีความเจริญได้อย่างดีเยี่ยม ถ้าเป็นคนไม่มีความอดกลั้น อดทนอะไรก็ไม่ได้ ก็จะเกิดกิเลส ส่วนคนที่มีความโลภก็จะโกงกิน ทุจริตคอร์รัปชัน จนบ้านเมืองถูกประจานว่าโกงบ้าระห่ำ โกงแม้กระทั่งคนยากไร้ คนพิการ โกงวัดโกงศาสนา เพราะความงกความโลภ เหมือนเด็กร้องไห้จะเอาของเล่นให้ได้

คนเราหากอยากได้อะไรก็ต้องมาจากน้ำพักน้ำแรง จากลำแข้งของตัวเอง ความโลภทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ประเทศก็เสียหาย หากเป็นนักการเมืองก็ไม่มีความเจริญในชีวิต ยิ่งมีโทสะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็มีแต่เสียหายเสื่อมเสีย แค่ขับรถปาดหน้าก็ทนไม่ได้ จะตี จะต่อย จะฆ่ากัน

เมื่อคนเราไม่มีความอดทนก็มีโทสะ ทนราคะไม่ได้ครอบครัวก็แตกแยก เด็กใจแตก เกิดคดีความต่างๆ เพราะไม่มีความอดทน ทนกิเลสทนการยั่วยุไม่ได้

หากฝึกความอดทน อดกลั้น ก็จะมีสติ เมื่อเห็นรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ก็ยับยั้งใจ ระงับใจได้ ไม่อยากกินเหล้า ไม่อยากสูบบุหรี่ ไม่อยากเสพยาเสพติด ไม่ติดเกม ไม่ติดการพนัน คนเราหากไม่มีความอดทน ทนสิ่งต่างๆไม่ได้ ก็หมดอนาคต เหมือนประชาธิปไตยต้องมีความอดทน ต้องรักประชาธิปไตย ประชาธิปไตยก็จะเลื่อนระดับ

คนที่หลงงมงาย หลงใหลสิ่งต่างๆมากเกินไป ก็จะหมดสภาพความเป็นมนุษย์ ตกเป็นทาสกิเลสก็ทำชั่ว โกง ติดยาเสพติดต่างๆ หลงใหลงมงายผีสาง เชื่อเจ้าเข้าทรงเป็นวรรคเป็นเวร ที่สมเด็จพระสังฆราชประทานพรปีใหม่ต้องอดทนกว่าปีเก่า เหมือนโฆษณาสีทนได้ อาตมาก็มีคนมาถามว่าสบายดีมั้ย เราก็ต้องตอบว่ายังพอทนได้ ทนไว้เถิดจะเกิดผลดี

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login