วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

WHOเผยคนไทยตายจากอุบัติเหตุท้องถนนพุ่ง60คนต่อวัน

On December 20, 2018
Motorcycle accident

องค์การอนามัยโลก (WHO) และผู้เชี่ยวชาญภาคีด้านความปลอดภัยทางถนน จัดแถลงข่าว “เจาะเหตุผลคนไทยตายมากขึ้นหรือน้อยลงบนถนน” โดย นพ.แดเนียล เอ เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนโลกปี 2561 พบผู้เสียชีวิตจากการชนบนถนนทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 1.25 ล้านคน เป็น 1.35 ล้านคนต่อปี เฉลี่ย 3,700 คนต่อวัน มากกว่าครึ่งเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ จักรยาน และคนเดินถนน

ขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทยพบมียอดผู้เสียชีวิตสูงถึง 22,491 คนต่อปี หรือเฉลี่ยเสียชีวิต 60 คนต่อวัน ถือเป็นตัวเลขที่สูงเกินกว่าจะยอมรับได้ และผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเยาวชนอายุ 15-29 ปี ชายเสียชีวิตมากกว่าหญิง 3 เท่าตัว ร้อยละ 74 ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถสามล้อ โดยพบจำนวนรถจักรยานยนต์ในไทยเพิ่มขึ้นจาก 19 ล้านคัน เป็นกว่า 20 ล้านคัน ดังนั้น รัฐบาลไทยและผู้มีส่วนรับผิดชอบทุกฝ่ายควรเน้นสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยมุ่งเน้นความสำคัญกับเยาวชนและรถจักรยานยนต์ให้มากขึ้น

นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและ รพ.ขอนแก่น ด้านวิกฤตบำบัดและอุบัติเหตุ กล่าวว่า จากประมาณการเสียชีวิตจากภัยบนท้องถนนของไทยในรายงานปี 2561 ลดลงจากปี 2558 จาก 36.2 ต่อแสนประชากร เป็น 32.7 ต่อแสนประชากร แม้ไทยจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตลดอันดับจากอันดับ 2 ของโลกเป็นอันดับ 9 ในรายงานฉบับล่าสุด แต่ยังคงเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย ทิ้งห่างจากเวียดนามและมาเลเซีย โดยเฉพาะสัดส่วนการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ของไทยสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก และอาจเลื่อนเป็นอันดับ 1 ของโลกในอนาคต จะเห็นว่าสถานการณ์ของภัยบนท้องถนนของไทยยังอยู่ในภาวะวิกฤต องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าหากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นจะต้องเร่งจัดตั้ง Lead Agency หรือองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนเฉพาะที่มีบุคลากรมืออาชีพทำงานเต็มเวลา มีงบประมาณและมีอิสระในการดำเนินงาน เพื่อประสานการดำเนินการและการกำกับติดตามเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ โดยมาตรการส่งเสริมการใส่หมวกกันน็อก หากทำได้จะสามารถลดผู้เสียขีวิตได้เกือบ 5,000 คนต่อปี

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจ Super Poll ของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องความปลอดภัยทางถนนในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมที่ผ่านมา พบว่าประชาชนเห็นว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนถือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการให้รัฐบาลใหม่วางนโยบายดำเนินการจัดการปัญหาอย่างจริงจังและเป็นระบบ โดยเฉพาะพฤติกรรมอันตราย ฝ่าฝืนกฎจราจร ย้อนศร ฝ่าไฟแดง ชนแล้วหนี แซงไหล่ทาง สร้างถนน ฟุตปาธที่ปลอดภัย จัดรถสาธารณะที่สะดวกเหมาะสม รวมถึงเลนของจักรยานลดอุบัติเหตุ เป็นต้น


You must be logged in to post a comment Login