วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

“อาร์ม-โอ่ง” ชวน Upcycling ร่วมแคมเปญ “ขยะให้โชค”

On December 7, 2018
002

0004

อาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ และโอ่ง กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ ชวนทุกรุ่นทุกวัยร่วมสร้างมูลค่าให้เศษวัสดุ (Upcycling) ในแคปแปญ “ขยะให้โชค” ภายใต้โครงการ “Local Life & Learn” ที่ทางททท. ใส่ใจและเล็งให้เห็นความสำคัญกับการกำจัดขยะ สามารถแยกขยะให้ถูกวิธี และสร้างให้เห็นว่าขยะในมือของคุณ สามารถจะนำไปสร้างสังคม ก่อประโยชน์ให้ชุมชนได้อีกทาง รวมถึงการรณรงค์ให้เกิด การ Upcycling นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ง่ายๆด้วยการลดขยะด้วย 3R ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce), การใช้ซ้ำ (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle) โดยจะมีอุโมงค์ขยะ จำนวน 12 จุด ตามสำนักงาน ททท. ทั่วประเทศ

อีกทั้ง ทาง ททท. ยังจัดกิจกรรมขยะให้โชคร่วมกับรถโมบาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชิญชวนให้ทุกคนท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมเชิงอาสา CSR ร่วมกับธนาคารจิตอาสา ในการเก็บขยะตามแหล่งท่องเที่ยวหลักๆ ดังนี้
• วันที่ 7/12/61 สะพานพระราม 8
• วันที่ 14/12/61 อิมแพคเมืองทองธานี

เพื่อสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการเดินทางท่องเที่ยวให้แก่เยาวชน และคนไทยทุกคน ให้ตระหนักและช่วยกันลดปัญหาขยะที่ต้นทาง รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมติดตามและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandlocalgiving


You must be logged in to post a comment Login