วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

มูลค่าซื้อขายหุ้นพฤศจิกาฯเฉลี่ยต่อวัน41,585ล้านลดลง29.4%

On December 7, 2018
หุ้นไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯเดือนพฤศจิกายน 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ปิดที่ 1,641.80 จุด ลดลง 1.6% จากสิ้นเดือนก่อน และลดลง 6.4% จากสิ้นปี 2560 ซึ่งลดลงน้อยกว่าตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย สำหรับมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนพฤศจิกายน 2561 อยู่ที่ 41,585 ล้านบาท ลดลง 29.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิในเดือนพฤศจิกายน

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลงจากสิ้นเดือนก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงค่อนข้างรุนแรงในเดือนนี้ ประกอบกับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ส่งผลต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลก แม้จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก แต่พื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยยังคงแข็งแกร่ง โดยการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศยังคงเติบโตในไตรมาส 3/2561 ส่งผลให้เมื่อเปรียบเทียบดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 กับสิ้นปี 2560 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย สำหรับมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนสอดคล้องกับตลาดส่วนใหญ่ในอาเซียนที่มูลค่าซื้อขายลดลงเช่นกัน

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย

  • ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 ปิดที่ 1,641.80 จุด ลดลง 1.6% จากสิ้นเดือนก่อน และปรับตัวลดลง 6.4% จากสิ้นปี 2560 โดยกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มธุรกิจการเงินให้ผลตอบแทนมากกว่า SET Index โดยในเดือนพฤศจิกายน 2561 นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 13,881 ล้านบาท
  • Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 อยู่ที่ระดับ 15.23 เท่า ขณะที่ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 15.55 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 13.59 เท่า และ 14.47 เท่า ตามลำดับ
  • อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 อยู่ที่ระดับ 3.18% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่อยู่ที่ 3.01%
  • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 อยู่ที่ 16.8 ล้านล้านบาท ลดลง 5.0% จากสิ้นปี 2560 ตามทิศทางดัชนี
  • มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนพฤศจิกายน 2561 อยู่ที่ระดับ 41,585 ล้านบาท ลดลง 29.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 279,146 สัญญา ลดลง 26.5% จากเดือนก่อน โดยทุกตราสารอนุพันธ์มีปริมาณการซื้อขายลดลงจากเดือนก่อน


You must be logged in to post a comment Login