วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดงาน “เป็นมานุษย์” งานรวมความรู้ที่มนุษย์ทุกคนต้องมา

On December 6, 2018
i1

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) หรือ SAC แหล่งรวบรวมและจัดการความรู้ด้านมานุษยวิทยา จัดงานนิทรรศการ “เป็นมานุษย์” ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่ผ่านมา โดย นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งงานนิทรรศการ “เป็นมานุษย์” ในครั้งนี้เป็นการจัดแสดงนิทรรศการด้านมานุษยวิทยา ผ่านการเล่าเรื่องชวนรู้จักผู้คนผ่านการเล่น อาหาร และข้าวของ  โดยใช้เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง สื่ออินเตอร์แอคทีฟ และยังมีงานเสวนาด้านวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมสนุกๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีเหล่าเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย อาทิ สู่ขวัญ บูลกุล, มล.เอวิตา ยุคล, ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ, ณัฏฐกรม์ ชุณหะวัณ, จารุเดช บุญญสิทธิ์ และ   สาธิดา ธนะรัชต์  มาร่วมงาน พร้อมด้วย 2 นักแสดงดัง เคน – ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค และ แพทริเซีย กู๊ด ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในชุดของกลุ่มชาติพันธุ์

i2

นายพีรพน พิสณุ พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กล่าวถึงงานว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการรับรู้บทบาทและสร้างความเข้าใจภารกิจของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ ๒๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบขยายไปสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่สามารถเป็นกำลังสำคัญที่จะเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและองค์ความรู้ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อนำไปพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมต่อไปในระยะยาว ตามแนวทางที่สนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล รวมทั้งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังเน้นการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จึงเป็นเสมือนการแสดงศักยภาพของภาคีเครือข่าย ทั้งเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ ในการสนับสนุนงานด้านสังคมและวัฒนธรรมของชาติด้วยเช่นกัน

i3

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอชื่นชมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในฐานะองค์กรทางวิชาการยุคใหม่ ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาฐานความคิดในมิติที่หลากหลายเพื่อลดอคติทางวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของรัฐบาล เนื้อหาที่นำเสนอได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ไม่เพียงมีบทบาทในการอนุรักษ์ และสืบสานมรดกของชาติเท่านั้น  หากแต่ยังมีบทบาทในการสร้างฐานความคิดให้คนในสังคมมีความพร้อมที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมอีกด้วย โดยในครั้งนี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมที่เข้าถึงความสนใจของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เพียงแต่จะได้รับรู้และเข้าใจภารกิจของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เท่านั้น แต่ยังสร้างให้เกิดความตระหนักและเข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เข้าใจพื้นฐานของกันและกัน ส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข”

i4

ภายในงาน ได้จัดแสดงนิทรรศการด้านมานุษยวิทยา ผ่านการเล่าเรื่องชวนรู้จักผู้คนผ่านการเล่น อาหาร และข้าวของ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง สื่ออินเตอร์แอคทีฟ และกิจกรรมมากมายตามธีมการจัดงานในแต่ละวัน ได้แก่

โซน “รู้จักคนผ่านการเล่น” อาทิ การเล่นบอร์ดเกมส์ WHO IS WHO ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำทุกคนไปเรียนรู้ทำความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ กิจกรรมเวิร์คช้อปทำของเล่นจาก โรงเล่น : พิพิธภัณฑ์เล่นได้ จังหวัดเชียงราย

โซน “รู้จักคนผ่านอาหารการกิน” อาทิ กิจกรรมปรุงอาหารโดยใช้วัตถุดิบจาก “ข้าวไร่” ที่มาจากไร่หมุนเวียนที่มีความแตกต่างกันถึง 5 ชนิด กิจกรรมชมชิมจิบกาแฟดิฟจากเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ กิจกรรมชิม “น้าผึ้ง” หายากของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและนำมาปรุงในเมนูทำง่ายใส่ใจสุขภาพ

โซน “รู้จักคนผ่านงานศิลปะ” มีกิจกรรมไฮไลท์ได้แก่ เวิร์คช็อปปักผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและเยาวชนม้ง ชมภาพเก่าและเล่าเรื่องศิลปะไทย – มุสลิม และการแสดงลิเกฮูลู นอกจากนี้ ตลอดการจัดงานยังมีการละเล่นที่น่าสนใจ เช่น การแสดงทางวัฒนธรรม 4 ภาค การแสดงลิเกฮูลู ฉายหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม รวมถึงร่วมสนุกในโซนต่างๆได้ทั่วบริเวณงาน เช่น โซนนิทรรศการเมืองเชียงแสน และโรงเล่น : พิพิธภัณฑ์เล่นได้ ห้องสมุดจำลองและจำหน่ายหนังสือของศมส. เวทีเสวนา การเรียนรู้โดยสื่ออินเตอร์แอคทีฟและสื่อผสมทันสมัย

i6

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือ SAC แหล่งรวบรวมและจัดการความรู้ด้านมานุษยวิทยา เพื่อสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข จัดตั้งตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานวิชาการที่ทันสมัย มีระบบการจัดการฐานข้อมูลความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม มุ่งให้ผู้ที่สนใจศึกษาความรู้ด้านมานุษยวิทยา รวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจ เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและองค์ความรู้ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สำคัญทั้ง 4 ประการ ได้แก่ เรียนรู้ เข้าใจ พัฒนา สงบสุข ซึ่งทั้งหมดจะเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมการเรียนรู้และการเติบโตทางความคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะสามารถต่อยอดกลายไปเป็นพลังในการร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ส่วนในด้านของฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้สำหรับประชาชน ปัจจุบัน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการค้นคว้า ทั้งหมด 24 ฐานข้อมูล อาทิ เรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย งานวิจัยทางชาติพันธุ์ ภาพยนตร์ชาติพันธุ์ พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ของเล่นพื้นบ้านในประเทศไทย คำศัพท์ทางมานุษยวิทยา เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตก จารึกในประเทศไทย จารึก วัดโพธิ์ แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย ฐานข้อมูลนิทานตำนานที่สนุกสนานและเรื่องเล่าพื้นบ้าน เป็นต้น โดยเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจได้เข้าไปใช้งานได้ ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. และวันเสาร์ 09.00 – 16.00 น. โทร. 0-2880-9429 หรือเข้าไปที่ www.sac.or.th, อีเมล webmaster@sac.or.th


You must be logged in to post a comment Login