วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

CMCเคาะIPO3บาทซื้อ8-13พฤศจิกายน

On November 8, 2018
4953-42

นพ.วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC กล่าวถึงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,000 ล้านหุ้นว่า เสนอขายในราคาหุ้นละ 3 บาท ให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย วันที่ 8-13 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท และพาร์ 1 บาท โดยจะนำเงินไปลงทุนพัฒนาโครงการคอนโดมีเนียม ซื้อที่ดิน ตลอดจนชำระหนี้เงินกู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน และคาดว่าภายหลังไอพีโออัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (D/E) จากปัจจุบันที่ประมาณ 1.8 เท่า จะลดลงเหลือต่ำกว่า 1.3 เท่า และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเพื่อต่อยอดธุรกิจ สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยหลังจากการเพิ่มทุนกลุ่มแพทยานันท์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะถือหุ้น 75% และนักลงทุนทั่วไปจะถือหุ้นประมาณ 25%

CMC ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยมากว่า 24 ปี โดยเน้นการพัฒนาโครงการอาคารชุดตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ มีอัตรากำไรขั้นต้นแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยมีบริษัทย่อยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ปัจจุบันมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างขายทั้งหมด 25 โครงการ มูลค่ารอการรับรู้รายได้กว่า 4,100 ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 โครงการ มูลค่ากว่า 1,900 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีแผนจะเปิดขายและพัฒนาโครงการใหม่อีกทั้งหมด 10 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท ขณะที่ผลประกอบการครึ่งปีแรก 2561 มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 976 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้น 405 ล้านบาท


You must be logged in to post a comment Login