วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

บสย.เปิดตัวค้ำประกันสินเชื่อSMEs-ประชารัฐ-นโยบายรัฐ

On November 7, 2018
333

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ และ นโยบายรัฐ เพื่อสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจ SMEs คนไทย เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจเพื่อการขับเคลื่อน และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายประชารัฐ และ นโยบายรัฐบาล ที่กำลังต้องการสินเชื่อ และเงินทุนหมุนเวียนต่อยอดธุรกิจ เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

โดย บสย. มีเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อให้ ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) ทั้งผู้ประกอบการ SMEs ประเภท บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล นับเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีประโยชน์และเปิดโอกาสการเข้าถึงสินเชื่ออย่างแท้จริง ด้วยวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ร่วมกับธนาคารกรุงไทย โดยเฉพาะ เงื่อนไขพิเศษเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่ขอสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทยวันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 3 ปีแรก

รัฐบาลและธนาคารกรุงไทย ร่วมกันให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมค้ำประกันใน 3 ปีแรกแทนผู้ประกอบการ และค้ำประกันสินเชื่อตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 40 ล้านบาท ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท บสย. ได้จัดสรรวงเงินให้การช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ และนโยบายรัฐ
ดังนี้ คือ
1) กลุ่มผู้ประกอบการ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 3,000 ล้านบาท
2) กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3,000 ล้านบาท
3) กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 1,000 ล้านบาท
4) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 1,000 ล้านบาท
5) กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา รวมถึงคู่ค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจต่อยอด หรือ Supply Chain กับธุรกิจในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด

นายสุรชัย กล่าวว่า ความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงานในครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนได้เร็ว และง่ายขึ้น ซึ่งขณะนี้ บสย. ได้อนุมัติการค้ำประกันสินเชื่อ ในโครงการดังกล่าว รวม 477 ราย วงเงินค้ำประกันสินเชื่อกว่า 291 ล้านบาท (ณ 2 พ.ย. 2561) ทั้งนี้ บสย. ยังมีโครงการค้ำประกันสินเชื่ออื่นๆ ผ่านสินเชื่อธนาคารกรุงไทย อีก 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการค้ำประกันสินเชื่อ สำหรับ SMEs นิติบุคคลบัญชีเล่มเดียว 2) โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs รายเล็ก วงเงินค้ำประกันสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 5 ล้านบาท และ 3) โครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับ SMEs ทั่วไป


You must be logged in to post a comment Login