วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

‘EA-TCC’ผุดสถานีชาร์จไฟฟ้าทั่วประเทศ

On November 7, 2018
4951-42

บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) “โครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า” ร่วมกับบริษัท พลังงานมหานคร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เพื่อติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ของกลุ่ม TCC Group ซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศ ประกอบด้วยเครืออาคเนย์ กลุ่มศูนย์การค้าปลีก, กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ต่างๆในเครือ กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่า EA Anywhere จะเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ที่มีความสมบูรณ์แบบและมีความปลอดภัยสูง เพื่อรองรับการให้บริการในอนาคต ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของ EA Anywhere ที่จะติดตั้งสถานีชาร์จ 1,000 สถานีครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ หลังจากเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปลายปี 2560 และได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรผู้ร่วมโครงการหลายภาคส่วน ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของเมืองไทย ธนาคาร ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร โรงแรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ ศูนย์ให้บริการรถยนต์ และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ เป็นต้น และยังคงดำเนินงานตามแผนการลงทุนขยายสถานีชาร์จต่อไป เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า และรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่มีเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมรองรับการเปิดธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า MINE Mobility ของกลุ่ม EA อีกด้วย


You must be logged in to post a comment Login